WOENSDAG 31 JANUARI 2018

VORMINGSNAMIDDAG


DE LERAAR DIE DE WOLKEN MEET

 

SINT JANSCOLLEGE MELDERT

 

MO EN PO ZIJN DE TOEKOMST!

LERAREN BEREIDEN IN DE KERSTVAKANTIE ACTIE VOOR
OVERLEG IN DESIGNMUSEUM GENT

Informatie via info@muzes.be

OVERLEG

14.00 u

AGENDAPUNTEN/ACTIES WORDEN VOORAF DOORGESTUURD

-VOORSTEL VAN ACTIES
-CREËREN VAN DRAAGVLAK MET LERAREN KUNST ALGEMEEN ONDERWIJS

RONDLEIDING

15.30 U

GELEID BEZOEK HELLO ROBOT

DE LERAAR DIE DE WOLKEN MEET – HASSELT 13 DECEMBER

BEELD VAN DE WEEK

VORMINGSNAMIDDAG KORTRIJK 6 DECEMBER

VORMINGSNAMIDDAG KORTRIJK 6 DECEMBER

OPROEP TOT ACTIE

LERAREN KUNST KOMEN OP VOOR HUN VAK

ONDERWIJSHERVORMINGEN EN EINDTERMEN: LERAREN ROEPEN OP TOT ACTIE. OVERLEG OP DONDERDAG 14 DECEMBER OM 14.00 U IN KORTRIJK.

Meer info: info@muzes.be

VORMINGSNAMIDDAG HASSELT 13 DECEMBER

REEDS 20 LERAREN SCHREVEN ZICH IN VOOR DEZE VORMINGSNAMIDDAG

Nuttige informatie: via info@muzes.be

MUZES EN DE EINDTERMEN

Eind oktober bereikten de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akoord over de contouren van de toekomstige eindtermen. Dit akkoord is vertaald in een voorstel van decreet dat de regelgeving van het basis- en secundair onderwijs op vlak van ontwikkelingsdoelen en eindtermen wijzigt. Om deze nieuwe eindtermen te ontwikkelen voorziet het voorstel van decreet in ontwikkelcommissies. Op 18 december is een overleg gepland mbt eindtermen eerste graad in A- en B-stroom van het secundair onderwijs. Muzes maakt deel uit van 2 ontwikkelcommissies – voor de transversale eindtermen die betrekking hebben op sociale en burgerschapcompetentie en cultureel bewustzijn en culturele expressie en voor vakinhoudelijke eindtermen die betrekking hebben op communicatie in het Nederlands, communicatie in vreemde talen en cultureel bewustzijn en culturele expressie.

ACTUA

Pleidooi voor kunstinclusief curriculum

Lees meer

Het kerstkind: vreselijke voorstellingen uit de renaissance.

Lees meer

Wiskundig berekend: het vrolijkste liedje ooit!

Lees meer

Exhibitionisme bij kunstenaars in de gouden eeuw

Lees meer

Kunst als mogelijkheid tot psychologisch onderzoek

 

Lees meer

Van STEM tot STEAM tot ontwikkelingsgericht leren.

Lees meer

Laat de school om 10 uur beginnen en je hebt gezondere leerlingen met betere resultaten

Lees meer

OPERA MET DE KLAS?

AFFICHE VAN DE WEEK

IN DE KIJKER

ADVERTENTIE

EEN BIG BAND OP SCHOOL

MEER NIEUWS VANAF 18 DECEMBER

QUOTE VAN DE WEEK

ADVERTENTIE

+

Wouter Deprez

Cabaretier

Zaadjes

Verwoorden en optreden. Dat zijn de twee zaken in mijn leven waar ik het meeste plezier uit haal. De zaadjes werden geplant door meester Valcke bij het schooltoneel. Door meester Jo in de dictieles. Nog door meester Jo in de voordrachtles. Door meester Ward in de toneelles. Door meester Hugo bij de spreekbeurten. Door meester Jef bij het volgende schooltoneel. En door Patrick bij het amateurtoneelgezelschap. Dictie, voordracht en toneel waren voor mijn ouders functioneel. De bedoeling was dat we met de kinderen sociale promotie zouden kunnen maken. Dat we ons zouden kunnen uitdrukken, ook buiten ons dorp, dat we ons zouden kunnen weren. En dat we het zouden kunnen uitleggen. Het deed dat ook allemaal, en ik ben er hen nog steeds ontzettend dankbaar voor.

Na afloop van mijn studies probeerde ik een reeks beroepen uit, allemaal met bedroevend weinig succes. Ofwel deed ik het beroep niet graag, ofwel had het beroep mij niet graag…. (lees verder in ‘De leraar die de wolken meet’ )

VORMINGSNAMIDDAG KORTRIJK 6 DECEMBER

BEELD VAN DE WEEK

KUNSTONDERWIJS EN ONDERNEMERSCHAP

KUNSTONDERWIJS EN ONDERNEMERSCHAP

Foto: Ivan Coppieters

Reactie

Aan het Muzesteam,

Hartelijk dank voor de fijne, educatieve en verrijkende muzische namiddag op Kortrijkse bodem. Deze Muzes onderdompeling bezorgde me leuke ideetjes, aanstekelijke muziekjes en gecodeerde ukelele vingers.Meer moet dan niet zijn, ik laat dit dynamische & muzische proces zich nu verder ontpoppen. Dank aan jullie team (én natuurlijk Stan) + het bijzonder geslaagde materiaal/boek. Jullie uitnodigende website wordt zeker ‘n GROOOOOOOOOOTE favoriet!
TOT…

Filip Turpyn, directeur
(YES er zat inderdaad één directeur basisonderwijs in het Sinterklaaspubliek.)

ACTUA

Wiskunde en muziek: enkele inspirerende inzichten.

Lees meer

Wat popmuziek zegt over het leven in 2017

Lees meer

Digitale kunst: inspiratiebron voor leraren PO?

Lees meer

Wat gebeurt als een leerling meer talenten heeft als de leraar?

Lees meer

Zijn kunstleraren kunstenaars?

 

Lees meer

Word je slimmer van piano te spelen?

Lees meer

In welk land hebben de leerlingen het meest vakantiedagen?

Lees meer

LERAAR AAN HET WOORD

Foto: Ivan Coppieters

Lees meer

AFFICHE VAN DE WEEK

IN DE KIJKER

Foto: Ivan Coppieters

Lees meer

MUZIKALE ACTIVITEIT IN DE KLEUTERKLAS

QUOTE VAN DE WEEK

ADVERTENTIE

+

Kurt Van Eeghem, presentator KLARA, auteur
De leraar die de wolken meet

Noodzakelijk pigment

Taal, kunst en geschiedenis vormen samen de basis waarop een kind zijn traject naar de menswording, zijn humaniora, dient te bouwen. Zonder kennis van de geschiedenis bestaat de mens niet en taal is het voertuig van zijn gedachten. Kunst zorgt dan weer voor het noodzakelijke pigment in de ontwikkeling van het denkvermogen – het leert ons de juiste vragen te stellen.
Al wie meewerkt aan het verdedigen van de ‘zachte vakken’ in het onderwijs verdient een pluim. Iedereen die zich onttrekt aan de opvoedende plichten om kinderen de ruimte te geven om te ‘humanioseren’, verdient eeuwig te branden in de hel.

REEDS 20 SCHOLEN ZIJN INGESCHREVEN VOOR DE VORMINGSNAMIDDAG DE LERAAR DIE DE WOLKEN MEET KORTRIJK

Nog niet ingeschreven?
Klik hier voor meer info.

COMMUNITYGROEP MUZIEK MET DE PC

VORMINGSNAMIDDAG LERAREN MUVO MO PO 6 DECEMBER KORTRIJK

DE WOLKEN VAN RENE MAGRITTE

ACTUA

Moderne kunst als wapen.

Lees meer

Hoe leer je kinderen van kunst te houden?

Lees meer

Waarom Franse jongeren geen ADHD hebben

Lees meer

Als ik zou kunnen, ik schafte de punten af.

Lees meer

Waarom iedereen belang heeft aan muziekeducatie

Lees meer

Wat is blauw en hoe zien we de kleur?

Lees meer

AFFICHE VAN DE WEEK

Hello, Robot

 

Lees meer

EEN LEVEN IN TEKEN VAN MUZIEKEDUCATIE

QUOTE VAN DE WEEK

ADVERTENTIE

+

Jeroen Olyslaegers-
De leraar die de wolken meet

Door alle muren heen

Kunsteducatie ligt me na aan het hart. Jarenlang zag ik wijlen mijn vader Joris Olyslaegers vertrekken naar de Kunstacademie van Kontich om daar les te geven aan zowel volwassenen als kinderen. Ik heb hem na een lastige periode van werkloosheid zien heropleven vanwege de zo belangrijke taak zijn kunstenaarschap door te geven aan jongere generaties. Jaren later ontmoet ik nog mensen die me vertellen dat mijn vader een verschil heeft gemaakt in hun leven, dat zij zijn kennis en kunde nog steeds meedragen en uitdragen naar weer andere generaties. Kunst overleeft door het doorgeven, door die zo eenvoudige en essentiële taak die generaties met elkaar verbindt en die schoonheid, ….

ADVERTENTIE

COMMUNITYGROEP LERAREN PO

BEELD VAN DE WEEK

SAMENWERKING MUZES & PURE CHILD

ACTUA

Wat gebeurt er met de hersenen als we naar kunst kijken?

Lees meer

De progressie van een kunstenaar in beeld gebracht

Lees meer

Evalueer bij je leerlingen ook creativiteit en empathie

Lees meer

Wat maakt een leraar authentiek?

Lees meer

Kinderen met risico op dyslexie horen te veel klanken

Lees meer

Kunstenaar moet voor de rechtbank bewijzen dat hij kunstwerk niet heeft gemaakt.

 

Lees meer

AFFICHE VAN DE WEEK

Gerard Richter – Over Schilderen

Lees meer

The Vulgar

Lees meer

COMMUNITYGROEP IMPACT

HART VOOR KUNSTEDUCATIE

MUZES OP DE BOEKENBEURS

QUOTE VAN DE WEEK

ADVERTENTIE

+

Jef Neve-
De leraar die de wolken meet

Een taal die verbindt

Je zou kunnen stellen dat ik hierin geen objectief standpunt kan innemen omdat ik al van kindsbeen af met muziek bezig was, maar toch: hoe langer ik als muzikant door het leven ga, hoe meer ik denk dat het noodzakelijk is om een muzikale basis te hebben.
En daar is een heel belangrijke reden voor, die alle kleine details of discussiepunten hierover naar de achtergrond doet verdwijnen: muziek is een taal die iedereen verstaat en iedereen verbindt. Elke persoon in de wereld, ook al ken je die helemaal niet en kom je die voor de eerste keer tegen, zal jou verstaan als je samen muziek speelt, zingt, danst,…. Het is een vertolking van emoties, en alle mensen bezitten de capaciteit om die emoties te verstaan (of net te negeren). Daarom is het ontzettend belangrijk dat iedereen de kans krijgt om muziek te leren, want daarvoor ga je elkaar als mens beter begrijpen. En dat is in het huidige, vaak onverdraagzame klimaat absoluut noodzakelijk.

ADVERTENTIE