Ontdek de muziektentoonstelling PLAY!

Koptelefoon op, geluid aan… en play!

Technopolis vult zich met daverende beats en groovy klanken. De gloednieuwe muziektentoonstelling PLAY is er helemaal klaar voor. En jij? Trommel je vrienden op en toon ons je dansmoves op ons discotapijt! Of ben jij de nieuwe Like Mike? Neem dan plaats achter onze DJ-tafel en kom het vel van de vingers scratchen als een échte pro! Klinkt het niet, dan botst het, maar leuk is het sowieso! Waar wacht je nog op? Music Maestro, please!

STUDIEDAG TECHNOPOLIS 6 FEBRUARI

WETENSCHAP, WISKUNDE, KUNST EN MUZIEK

Wat moeten jongeren van nu leren om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen gaan? Enige jaren geleden werden de zogenaamde 21th Century Skills gepresenteerd. Deze vaardigheden zouden de basis moeten vormen voor de ondernemende medewerker of de ondernemer van de toekomst. 

Kunsteducatie stimuleert sleutelcompetenties zoals ondernemerschap, creativiteit en innovatief denken. Deze sleutelcompetenties worden nagestreefd vanuit de maatschappelijke meerwaarde die ze verschaffen. Via kunsteducatie verwerven leerlingen creatief kapitaal en een innovatief denken. Creativiteit en innovatie lijken sleutelcompetenties die we broodnodig zullen hebben in een complexe samenleving waar we telkens met andere problemen geconfronteerd worden.

Via lezingen, rondetafelgesprek, rondleidingen, workshops, toonmomenten, praktijkvoorbeelden … krijgen leraren inzichten in de mogelijkheden.

.

VERSTERK

KUNSTZINNIG ONDERNEMEN

IN JEZELF

 

.

Voel jij ook dat kunsteducatie in het leven van elk kind en elk jongere een verschil kan maken? Dat dit broodnodig is voor onze toekomst? Versterk dan als leraar kunstzinnig ondernemen in jezelf, want jij bent het startpunt!

.

ONTDEK

INSPIREREND LESMATERIAAL

EN TOOLS

 

.

Ga tijdens een heleboel inspirerende workshops aan de slag om verdiepend met kunst in de klaspraktijk te werken.

.

.    CREËER

.   SAMEN MET ONS

.   DE  QUANTUMSHIFT

 

.

Kunstenaars zijn arm en ondernemers zijn niet kunstzinnig? Leraars zijn saai en niet ondernemend? Heb jij ook genoeg van hokjesdenken? Samen gaan we aan de slag om nieuwe beeldvorming te creëren die we werkelijk wensen in de toekomst.

Algemene informatie

Het doel van de studiedag is om met alle mogelijke partners: leraren, opleidingen, begeleiders, culturele organisaties, schoolbesturen, overheden, deeltijds kunstonderwijs, … na te denken hoe we een versnelling hoger kunnen trappen.

Doelpubliek

De visie en de moed om een breed algemeen debat over kunsteducatie, wetenschap, techniek aan te gaan is de hoofdopdracht van deze dag. We willen zoveel mogelijk instanties informeren over de uitdagingen, nadenken over de mogelijke samenwerkingen, uitwisselingen, … Vandaar dat een brede doelgroep wordt aangespoord om aanwezig te zijn. In de eerste plaats gaat het over leraren artistieke vakken in het secundair- en basisonderwijs. Zij komen wekelijks rechtstreeks in contact met 250.000 jongeren en worden best op een correcte manier geïnformeerd, betrokken in mogelijke stappen. Verder wensen we de discussie open te trekken en met diverse overheden en partners uit DKO, cultuur,… nadenken over constructieve samenwerkingen.

Leraren

Wiskunde
Wetenschappen
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Esthetica
Cultuurwetenschappen
DKO
Muzische Vorming

Culturele Partners
Schoolbesturen
Vertegenwoordigers van de onderwijskoepels,overheden, ouderraden,…

Organiserend team

Een groep leraren MO/PO/Esthetica heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om in actie te treden en een initiatief te organiseren waarbij informatie, bewustwording, uitmondt in concrete acties om elke jongere in Vlaanderen te laten kennismaken met kwalitatieve kunsteducatie. Deze leraren hebben heel veel tijd, energie gespendeerd in het opzet van dit rijkgevuld programma.

Team

Isar Goyvaerts, Reemi Mistiaen, Briony Vandenbussche, Bas Matthynssens, Annika Vandevelde, Jos Maes, Ward Bosmans, Stan Bruwier, Willem Vertongen, Yves Gielis, Laura Vandenblock

Locatie

Technopolis
Technologielaan 1
2800 Mechelen

015 34 20 00 

Programma

VM Plenair

Lezingen
Performance
Rondetafelgesprek

NM Keuzeactiviteiten

Rondleidingen
Workshops
Leraren voor leraren
Brainstorm

Bijkomende info

Muzes vzw
Mechelsesteenweg 22
3000 Leuven
info@muzes.be
0473 25 29 59

Voormiddag

 

DEEL 1: LEZINGEN

9.45 u – 10.45 u

4 gastsprekers geven in krachtige lezingen een aantal interessante invalshoeken weer mbt wetenschap, wiskunde, muziek en kunst.
De gastsprekers zijn mensen uit de praktijk. Geen academische uiteenzettingen maar mensentaal en kapstokken die de deelnemers echt bijblijven.

De thema’s die worden behandeld :

 

 1. Universele esthetiek? Gulden snede. Over de zin en onzin van een merkwaardig getal. 
  Stijn Verwulgen -UAntwerpen
 2. Waarom is vals zingen zo gemakkelijk?
  Isar Goyvaerts -VUB
 3. Do, re, math – De Codes van da Vinci, Bach, pi en Co
  Dirk Huylebrouck – KUL
 4. Brownse beweging en muziek
  Thomas Neyens – UHasselt

GASTSPREKERS

Stijn Verwulgen

Stijn Verwulgen

Isar Goyvaerts

Isar Goyvaerts

Dirk Huylebrouck

Dirk Huylebrouck

Thomas Neyens

Thomas Neyens

DEEL 2: Maak een Kwantumsprong in het onderwijs

Wim Belt & Briony Vandenbussche

10.45 u – 11.15 u

Op dit moment zijn we als mens midden in een overgangsfase in de menselijke evolutie. Nieuwe wetenschappen onderbouwen deze transitie. De nieuwe ontdekkingen in kwantumfysica zetten ons hele denkkader op zijn kop. Deze nieuwe ontwikkelingen dagen ons uit om op een volledig nieuwe manier naar de realiteit te kijken o.a. op vlak van persoonlijke ontwikkeling, opvoeden en onderwijs. Veel zal nog ontwikkeld moeten worden door de nieuwe generaties, maar wij kunnen als volwassene al de eerste stappen zetten die het potentieel van onszelf en onze kinderen exponentieel vergroot. Kunst en ondernemerschap zijn hierin cruciale elementen.

Wim & Briony zijn samen oprichter van de Heart Brain Academy die nauw samenwerken met Muzes. Wim Belt is internationaal ondernemer en investeerder, kwantumfysicus met een heel warm hart voor onderwijs. Briony is een pionier in onderwijsvernieuwing en sociaal ondernemer. Ze is directeur/oprichter van basisschool Vlinderwijs in Antwerpen en bezieler van vele vernieuwende educatieve initiatieven en events.

DEEL 3: LEZINGEN ROND CREATIVITEIT EN ONDERNEMERSCHAP IN ONDERWIJS

 1. Design thinking: hogere efficiëntie in communicatie en cognitief denken.
  Bjorn Accoe – Think with things
 2. Ontwikkeling van competenties rond ondernemerschap in de Vlaamse scholen
  Kaat Boonen – Unizo
 3. Actuele veranderingen in educatie en de nood voor innovatie
  Christopher Clouder – Alliance for Childhood
Bjorn Accoe

Bjorn Accoe

Kaat Boonen

Kaat Boonen

Christopher Clouder

Namiddag

WORKSHOPS, LEZINGEN, PERFORMANCE

13.30 u – 15.00 u

Een keuzeprogramma biedt de mogelijkheid om kennis te maken met vakgerichte of vakoverschrijdende inspirerende praktijkvoorbeelden.

PERFORMANCE – DOOR  LEENDERT ACCOLEYEN EN ROBERT SOROKO

Isar Goyvaerts
Reemi Mistiaen

1. Stemmingen en experimenten op de alufoon.

Workshop

 

Muziek en wiskunde, de taal van het gevoel en de taal van het weten. De verbanden tussen deze twee werelden hebben de gemoederen lange tijd bezig gehouden. De Pythagoreeërs deden in de zevende eeuw voor Christus al belangrijke ontdekkingen die verbanden legden tussen de perceptie van tonen en wiskunde, één van de redenen waardoor hun motto werd: “Alles is een getal”. In de middeleeuwen zijn er veel pogingen gedaan tot het goed opschrijven van muziek in notenschriften, met als resultaat het systeem uit ongeveer het jaar 1000 van de Italiaanse monnik Guido d’Arezzo dat wij nu nog gebruiken. Na de middeleeuwen ging men meer in harmonieëen ging denken. Voor die tijd was de melodie het belangrijkste en werden meerstemmige melodie¨en onder elkaar geschreven, een horizontale manier van componeren. Langzamerhand begon men de verticale samenhang (de intervallen) interessant te vinden en werden toonsystemen belangrijker. Sindsdien zijn talloze toonsystemen bedacht en opgeschreven om maar zo goed mogelijk die muziek te kunnen laten horen die de componist in gedachten had. De muziek werd ingewikkelder en dat uitte zich in allerlei modulaties naar andere toonaarden binnen hetzelfde muziekstuk. Hierdoor moesten toonsystemen aangepast worden, met als uiteindelijk resultaat de gelijkzwevende stemming, waarbij in alle toonaarden even goed (of slecht, zoals u wilt) gespeeld kan worden.

Kathleen Bridoux

2. Kunst als reis naar jezelf

Workshop

In deze workshop bekijken we hoe we de levenslijn als inspiratie kunnen gebruiken voor creaties en ondernemingen. In een levensverhaal zitten positieve en negatieve ervaringen vervlochten, geweven tot een rode draad die we het levensthema kunnen noemen. Hoe ontwar je deze wirwar van impressies tot een duidelijke lijn, het leidmotief van jouw leven, dat tevens de motor is van je passies en gedrevenheid? We graven naar jouw schatten, jouw binnen-goud. En nemen een duik in je fantasie, vliegen door je dromenwolken. Want jouw wereld houdt niet op bij wat geweest is, maar ontvouwt zich ook in het koninkrijk van jouw verlangen.

Aan de hand van klassieke en hedendaagse kunstwerken en enkele creatieve oefeningen neem ik je mee op reis… naar jouw -inspirerende- zelf.

Kathlien Bridoux is afgestudeerd aan de Academia di Belle Arti di Venezia, gaf les in de Vlinderwijze school en werkt nu met coaching en lichaamswerk met kinderwensers, zwangeren, ouders van jonge kinderen en al wie op zoek is naar een wedergeboorte in zichzelf.

innata.be en viapolaris.be

Dirk Huylebrouck

3. Do, re, math: het rekenwerk achter muziek

Lezing

Veel muziekonderzoek maakt gebruikt van wiskundige technieken. De meeste mensen die aan de combinatie van muziek en wiskunde denken, denken aan de door Pythagoras ontdekte getalsverhoudingen van de intervallen, de kwint (3/2) en het octaaf (2/1); en aan de stemmingsproblematiek die daarmee gepaard gaat (zie onder andere  voor meer informatie hierover). Er zijn echter veel meer verbanden tussen muziek en wiskunde. We zullen zien dat wiskunde kan helpen om muziek te analyseren. Ook zijn er wiskundige modellen ontwikkeld die bijdragen aan ons begrip van cognitieve aspecten van muziek of die een mogelijke oorsprong van een bepaald muzikaal aspect vormgeven. Wiskunde wordt soms ook gebruikt bij het componeren van muziek. De componist Iannis Xenakis heeft bijvoorbeeld een aantal compositietechnieken ontwikkeld gebaseerd op stochastische methoden, en in het begin van de jaren 70 is in Frankrijk de spectrale muziek ontstaan waarbij spectrale analysen van geluid gebruikt worden om compositiemateriaal te ontwikkelen. Er zijn zelfs onderzoeken naar het gebruik van de Fibonacci serie en de gulden snede in muziek

Christopher Clouder

4. Goede morgen, creativiteit!

Lezing

 

Creativiteit in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht in het onderwijsdebat, met als aanleiding discussies over de 21st century skills of nieuwe manieren van leren, en met als rechtvaardiging de complexe en onzekere toekomst en het mogelijke failliet van het industrieel geschoeide onderwijssysteem. Deze (her)nieuw(d)e aandacht voor creativiteit biedt kansen en zorgt ook voor risico’s. Vandaar dit stuk om het denken over creativiteit in het onderwijs te structureren en daarmee bij te dragen aan een verdere ontwikkeling.

Ward Bosmans

4. Meer slagkracht door ambacht: structurele samenwerking met bedrijven.

Workshop

De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Experimenteren, ontdekken, musiceren… dingen die jongeren boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen. Tijdens deze workshop worden muziekinstrumenten gecreëerd en wordt workshop aangeboden op de zelf gecreëerde instrumenten.

6. Think with Things

Workshop

Ontdek hoe design thinking werkt door creatief te zijn met gevonden voorwerpen en concrete leertaken. Deze denkmethode zorgt zowel voor verdieping als een hogere efficiëntie in communicatie en cognitief denken.
Inspiratie sessie: Maak kennis met de methodologie om alle daagse voorwerpen in te zetten in processen. Voel hoe speelsheid bijdraagt tot meer creativiteit en een krachtige dialoog. Doelbewust en actie gedreven spelen zorgt voor betere resultaten.

Bjorn Accoe

Joris Casteels

5. Muzische vorming, wetenschap en techniek

Deze training voor vormingswerkers, leerkrachten en andere professionele lesgevers bestaat uit een sessie vol praktische tips & tricks over hoe je zelf  vakoverschrijdend kan uitwerken. De klemtoon ligt daarbij op het (digitaal) maken: door iets te creëren komen alle domeinen aan bod.

Hans Schmidt

7. Start de school van je dromen: ga aan de slag met een muzische leerThuis 

Presentatie en brainstorm

 

Wat is een muzische leerThuis ?
Het Pedagogisch project van de muzische leerThuis de Wonderfluit.
Wat betekent muzische opvoeding in het basisonderwijs. (de kern).

Hoe kan je dat alles concreet realiseren en toch de eindtermen behalen en een mooie doorlichting krijgen.

Begeleider: Hans Schmidt

Stijn Verwulgen

8. Universele esthetiek? Gulden snede. Over de zin en onzin van een merkwaardig getal. 

Lezing

ORGANISATIE EN PARTNERS

SLOTMOMENT

We sluiten af met een stevig slotmoment.

Ism Heart Brain Academy wordt het volgende event kort voorgesteld.

WORD LID VAN MUZES

Ontdek het belang van een beroepsorganisatie van leraren muzische vorming (BaO) artistieke vakken (SO)

Voordelen bij je lidmaatschap:

-Advies en goede raad

-Jouw belangenbehartiging in het beleid

-Tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief

-Vergroot je netwerk binnen je werkgebied

-Korting op symposia en studiedagen

-Opleidingen op maat van jouw school

 

KOSTEN?

Voor het lidmaatschap: vrije bijdrage

 

Wij leggen geen opgelegd bedrag op voor het lidmaatschap. Het staat je vrij om het bedrag zelf te bepalen. Deze inkomsten worden gebruikt om dingen in beweging te zetten. Uw steun veroorzaakt mogelijkheden en veranderingen. De intentie om onze missie te doen slagen ‘Elk kind heeft recht op kunsteducatie’ is hierbij essentieeL