Animatie_Veranderen

In het kader van deze ontwikkeling van de totale persoon verdient de muzische vorming/kunsteducatie bijgevolg een bijzondere plaats in het onderwijs. Het is het domein bij uitstek dat toelaat te experimenteren, te exploreren,te beschouwen, persoonlijke gevoelens te verwerken en uit te drukken, op een spontane en scheppende manier om te gaan met de omringende wereld en om kennis te maken met de wereld van de kunst. En dat onze maatschappij ‘makers’ zal nodig hebben, maar ook mensen die in contact staan met hun gevoelens, die durven zichzelf uitdrukken zonder het op te kroppen en te laten gisten… is ook vandaag duidelijk geworden.

Dit alles veronderstelt evenwel een kwalitatieve aanpak van de muzische vorming/kunsteducatie doorheen de volledige schoolloopbaan van élk kind en élke jongere. En laat het duidelijk zijn, die troeven hebben we beschikbaar, met een kwalitatief hoogstaand kunstonderwijs als grond van onze veranderende maatschappij..
Voor ons is het helder: muzische talen moeten worden begrepen, aangeleerd én gesproken, de jongeren moeten worden begrepen, beluisterd en aangesproken. Het is duidelijk dat deze vaardigheden en ontplooiing van een artistieke manier van denken en kritische ingesteldheid veel tijd vergen om te ontwikkelen. Hoe kan dit beter dan in artistieke vakken en muzische vorming die consistent worden aangeboden vanaf de kleuterschool tot het hoger middelbaar onderwijs?  Door de verschillende disciplines met ononderbroken leerlijnen regelmatig en kwalitatief te onderwijzen, worden immers specifieke vaardigheden ontwikkeld en hebben we een doorlopende leerlijn om leerlingen zichzelf te leren uitdrukken op een scherpe maar constructieve manier.

Vraag aan de overheid

Elk van de domeinen vraagt immers een specifieke omgang met typische vaardigheden – bij de leerlingen, maar ook bij de leraar. De leraren moeten ook zelf over de nodige kwaliteiten en ervaringen beschikken om vanuit een vanzelfsprekendheid beeldende, muzikale, dansante of theatrale processen bij leerlingen te kunnen herkennen, activeren en begeleiden.

In naam van Muzes vzw

Jos Maes – Voorzitter

Quote van de week

“Ik geloof dat kunst een taal is die alle andere overstijgt als het over intermenselijke communicatie gaat. Dus ook de taal van de kunst moet voor mijn part degelijk worden onderwezen.”

Ronny Mosuse voor Hart voor Kunsteducatie

MEER KUNST OP SCHOOL

[signature]

4,619 signatures

Laat het je vrienden weten!

   

Stemmen uit het veld

Muziek/muzische vorming zou een verplicht vak moeten zijn in de basisscholen. Het spreekt voor zich dat dit vak (net zoals godsdienst en turnen) door een vakbekwaam iemand wordt gedoceerd. Een leerkracht, niet enkel en alleen lagere school, maar gespecialiseerd in muziek/muzische vorming.

Eva Vermeren

SAMEN IN ACTIE

Muzes ontvangt dagelijks tientallen reacties van leraren, docenten, studenten die ons een hart onder de riem steken. Suggesties, tips, heel warme berichten… Mooie teksten! Heel veel dank! We zien op sociale media één en ander verschijnen. Het helpt geweldig om jullie stem te horen! Wij blijven alleszins op hoog tempo doorgaan. Samen kunnen we één en ander doen bewegen!