Met een symposium op de hogeschool Odisee Sint-Niklaas wil vzw Muzes meer aandacht vragen voor STEAM-onderwijs. STEM-vakken gecombineerd worden met Arts, waarbij leerlingen worden gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan.

In de Verenigde Staten is STEAM onderwijs al langer populair. Er zijn maar een aantal streken in België waarbij ze werken volgens dit innovatieve systeem. Veel secundaire scholen zijn bezig met STEM maar Arts is hier toch een belangrijk onderdeel van. Met dit idee wil vzw Muzes aanzet geven om STEAM nog meer te introduceren in België. Daarom organiseert de vzw op 25 april een symposium op de hogeschool Odisee te Sint-Niklaas. Deze is gericht op leraren en studenten van het  basis-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs en lectoren  uit hoger onderwijs,  waarbij ze kennis zullen maken met STEAM aan de hand van internationale sprekers en workshops.

.

VERSTERK

KUNSTZINNIG ONDERNEMEN

IN JEZELF

.

Voel jij ook dat kunsteducatie in het leven van elk kind en elk jongere een verschil kan maken? Dat dit broodnodig is voor onze toekomst? Versterk dan als leraar kunstzinnig ondernemen in jezelf, want jij bent het startpunt!

.

ONTDEK

INSPIREREND LESMATERIAAL

EN TOOLS

.

Ga tijdens een heleboel inspirerende workshops en vakbeurs aan de slag om verdiepend met kunst in de klaspraktijk te werken.

.

   CREËER

   SAMEN MET ONS

   DE  QUANTUMSHIFT

.

Kunstenaars zijn arm en ondernemers zijn niet kunstzinnig? Leraars zijn saai en niet ondernemend? Heb jij ook genoeg van hokjesdenken? Samen gaan we aan de slag om nieuwe beeldvorming te creëren die we werkelijk wensen in de toekomst.

Algemene informatie

STEAM-onderwijs draait vooral rond denken, doen en delen. Door kinderen aan te zetten tot creatief denken kunnen ze hieruit betere of innovatievere ontwerpen maken. Maar ook het doen speelt hier een grote rol. Door die creativiteit zijn mensen instaat om zaken te maken die ze zonder dit niet hadden kunnen maken. Het stimuleert de fantasie van de kinderen.

Doelpubliek

De visie en de moed om een breed algemeen debat over kunsteducatie, wetenschap, techniek aan te gaan is de hoofdopdracht van deze dag. We willen zoveel mogelijk instanties informeren over de uitdagingen, nadenken over de mogelijke samenwerkingen, uitwisselingen, … Vandaar dat een brede doelgroep wordt aangespoord om aanwezig te zijn. In de eerste plaats gaat het over leraren artistieke vakken in het secundair- en basisonderwijs. Zij komen wekelijks rechtstreeks in contact met 250.000 jongeren en worden best op een correcte manier geïnformeerd, betrokken in mogelijke stappen. Verder wensen we de discussie open te trekken en met diverse overheden en partners uit DKO, cultuur,… nadenken over constructieve samenwerkingen.

Leraren

Wiskunde
Wetenschappen
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Esthetica
Cultuurwetenschappen
DKO
Muzische Vorming

Culturele Partners
Schoolbesturen
Vertegenwoordigers van de onderwijskoepels,overheden, ouderraden,…

Organiserend team

Een groep leraren MO/PO/Esthetica heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om in actie te treden en een initiatief te organiseren waarbij informatie, bewustwording, uitmondt in concrete acties om elke jongere in Vlaanderen te laten kennismaken met kwalitatieve kunsteducatie. Deze leraren hebben heel veel tijd, energie gespendeerd in het opzet van dit rijkgevuld programma.

Team

Sophie Potjeau, Alexia De Wandeleer, Willem Vertommen, Briony Vandenbussche, Christopher Clouder, Jos Maes

LOCATIE

Campus Sint-Niklaas
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
T 03-776 43 48
info.waas@odisee.be

Programma

VM Plenair

Lezingen
Performance
Vakbeurs

NM Keuzeactiviteiten

Lezingen
Workshops
Leraren voor leraren
Vakbeurs
Performance

Bijkomende info

Muzes vzw
Mechelsesteenweg 22
3000 Leuven
info@muzes.be
0473 25 29 59

Voormiddag

DEEL 1: LEZINGEN EN PERFORMANCE

9.45 u – 12.30 u

Gastsprekers geven in krachtige lezingen een aantal interessante invalshoeken weer mbt wetenschap, wiskunde, muziek en kunst.
De gastsprekers zijn mensen uit de praktijk. Geen academische uiteenzettingen maar mensentaal en kapstokken die de deelnemers echt bijblijven.

De thema’s die worden behandeld :

 1. Stem meets Arts
  Keynotespeaker Christopher Clouder – Alliance for Childhood – 
  Lees meer
 2. Kwantumsprong in het onderwijs
  Wim Belt en Briony Vandenbussche – Heart Brain Academy
 3. Music of the stars
  Katrien Kolenberg – KULeuven
 4. The power of sounds: klankenbad
  Annika Vandevelde – Soundinsight

GASTSPREKERS

Christopher Clouder

Christopher Clouder

Wim Belt

Wim Belt

Briony Vandenbussche

Briony Vandenbussche

Katrien Kolenberg

Katrien Kolenberg

Annika Vandevelde

Annika Vandevelde

Evert Boele
Lieven Vanael

1. Idiocultureel muziekonderwijs. Is ons muziekonderwijs wel relevant voor onze leerling? 

Presentatie – Rondetafelgesprek

Het huidige muziekonderwijs slaagt er slecht in om relevant te zijn voor de leerlingen. De positie van het vak muziek is dat van een vervangbaar element in het curriculum geworden. En dat terwijl tegelijkertijd muziek zo’n belangrijke rol in het leven van mensen speelt. De veelomvattendheid en gevarieerdheid die muziek biedt is immers immens.

Om te benadrukken dat muziek meer is dan muziek spelen, gebruikt Bisschop Boele een lijstje van de muziekpsycholoog Eric Clarke “…dancing, singing (and singing along), playing (and playing along), working, persuading, drinking and eating, doing aerobics, taking drugs, playing air guitar, traveling, protesting, seducing, waiting on the telephone, sleeping… the list is endless.”

Bisschop Boele heeft het verder over de drie functies van muziek: bevestiging, verbinding en regulering. Bisschop Boele noemt in zijn opsomming bevestiging als eerste. Dit gaat over de eigenheid en het unieke van het individu, “mensen ontlenen aan muziek hun identiteit’  Daarom is het zo belangrijk om het individu aan te spreken in het muziekonderwijs.
Als oplossing voor het niet-relevante huidige muziekonderwijs, draagt hij idiocultureel muziekonderwijs aan. ”Wanneer wordt muziekonderwijs dan weer relevant? Als het weet te appelleren aan de muzikale identiteit van de individuele leerling – aan wat ik hun muzikale ‘idiocultuur’, hun persoonlijke cultuur noemen.” 

Maar hoe moet deze theoretische visie vertaald worden naar het muzieklokaal?

Kathleen Bridoux

2. Kunst als reis naar jezelf

Workshop

In deze workshop bekijken we hoe we de levenslijn als inspiratie kunnen gebruiken voor creaties en ondernemingen. In een levensverhaal zitten positieve en negatieve ervaringen vervlochten, geweven tot een rode draad die we het levensthema kunnen noemen. Hoe ontwar je deze wirwar van impressies tot een duidelijke lijn, het leidmotief van jouw leven, dat tevens de motor is van je passies en gedrevenheid? We graven naar jouw schatten, jouw binnen-goud. En nemen een duik in je fantasie, vliegen door je dromenwolken. Want jouw wereld houdt niet op bij wat geweest is, maar ontvouwt zich ook in het koninkrijk van jouw verlangen.

Aan de hand van klassieke en hedendaagse kunstwerken en enkele creatieve oefeningen neem ik je mee op reis… naar jouw -inspirerende- zelf.

Kathlien Bridoux is afgestudeerd aan de Academia di Belle Arti di Venezia, gaf les in de Vlinderwijze school en werkt nu met coaching en lichaamswerk met kinderwensers, zwangeren, ouders van jonge kinderen en al wie op zoek is naar een wedergeboorte in zichzelf.

innata.be en viapolaris.be

Dirk Huylebrouck

3. Do, re, math: het rekenwerk achter muziek

Lezing

Veel muziekonderzoek maakt gebruikt van wiskundige technieken. De meeste mensen die aan de combinatie van muziek en wiskunde denken, denken aan de door Pythagoras ontdekte getalsverhoudingen van de intervallen, de kwint (3/2) en het octaaf (2/1); en aan de stemmingsproblematiek die daarmee gepaard gaat (zie onder andere  voor meer informatie hierover). Er zijn echter veel meer verbanden tussen muziek en wiskunde. We zullen zien dat wiskunde kan helpen om muziek te analyseren. Ook zijn er wiskundige modellen ontwikkeld die bijdragen aan ons begrip van cognitieve aspecten van muziek of die een mogelijke oorsprong van een bepaald muzikaal aspect vormgeven. Wiskunde wordt soms ook gebruikt bij het componeren van muziek. De componist Iannis Xenakis heeft bijvoorbeeld een aantal compositietechnieken ontwikkeld gebaseerd op stochastische methoden, en in het begin van de jaren 70 is in Frankrijk de spectrale muziek ontstaan waarbij spectrale analysen van geluid gebruikt worden om compositiemateriaal te ontwikkelen. Er zijn zelfs onderzoeken naar het gebruik van de Fibonacci serie en de gulden snede in muziek

Christopher Clouder

4. Goede morgen, creativiteit!

Lezing

Creativiteit in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht in het onderwijsdebat, met als aanleiding discussies over de 21st century skills of nieuwe manieren van leren, en met als rechtvaardiging de complexe en onzekere toekomst en het mogelijke failliet van het industrieel geschoeide onderwijssysteem. Deze (her)nieuw(d)e aandacht voor creativiteit biedt kansen en zorgt ook voor risico’s. Vandaar dit stuk om het denken over creativiteit in het onderwijs te structureren en daarmee bij te dragen aan een verdere ontwikkeling.

Erwin Clauws

5. NOTUS MUZIEKNOTATIE VOOR 21 STE EEUW?

Presentatie + Workshop

Het laatste decennium wordt het conventioneel notatiesysteem in vraag gesteld. Door NOTUS krijgen wereldwijd meer mensen toegang tot de genoteerde muziek, een belangrijke en noodzakelijke stap voor het verbeteren van het algemeen etisch en geestelijk welzijn, het behoud van het Westers muziekpatrimonium en het harmonisch vermengen van culturen.

Ward Bosmans

6. Een vakoverschrijdend kunstproject op school…

Workshop

De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om.  Een project waarbij je vanuit diverse vakken aan de slag gaat: wiskunde, wetenschappen, techniek, milieu, geschiedenis en aardrijkskunde, godsdienst, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, beweging,….Experimenteren, ontdekken, onderzoeken, creëren, musiceren… dingen die jongeren boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen. Tijdens deze workshop worden muziekinstrumenten gecreëerd en wordt een workshop aangeboden op de zelf gecreëerde instrumenten.

Joris Casteels

7. Muzische vorming, wetenschap en techniek

Deze training voor vormingswerkers, leerkrachten en andere professionele lesgevers bestaat uit een sessie vol praktische tips & tricks over hoe je zelf  vakoverschrijdend kan uitwerken. De klemtoon ligt daarbij op het (digitaal) maken: door iets te creëren komen alle domeinen aan bod.

TIJDSCHRIFT STEAM

Een glossy magazine boordevol inspiratie, interviews, proefjes en producten.Bekijk een voorproefje van de overige hoofdstukken uit het magazine:

bekijk Onderzoekend en ontwerpend leren
bekijk Maken en programmeren 
bekijk Smart learning
bekijk Inrichten van het vaklokaal

SLOTMOMENT

We sluiten af met een stevig slotmoment.

Ism Heart Brain Academy wordt het volgende event kort voorgesteld.

WORD LID VAN MUZES

Ontdek het belang van een beroepsorganisatie van leraren muzische vorming (BaO) artistieke vakken (SO)

Voordelen bij je lidmaatschap:

-Advies en goede raad

-Jouw belangenbehartiging in het beleid

-Tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief

-Vergroot je netwerk binnen je werkgebied

-Korting op symposia en studiedagen

-Opleidingen op maat van jouw school

KOSTEN?

Voor het lidmaatschap: vrije bijdrage

Wij leggen geen opgelegd bedrag op voor het lidmaatschap. Het staat je vrij om het bedrag zelf te bepalen. Deze inkomsten worden gebruikt om dingen in beweging te zetten. Uw steun veroorzaakt mogelijkheden en veranderingen. De intentie om onze missie te doen slagen ‘Elk kind heeft recht op kunsteducatie’ is hierbij essentieeL