Project Klankendaal

Project Klankendaal

Muzes zet vanaf september in op de realisatie van het Project Klankendaal te Mechelen.

Nieuwsbericht Juni 2016

Project Klankendaal Mechelen
Project Klankendaal organiseert nascholingen, workshops, trainingen in het kader van professionalisering van leraren, directie en schoolteams. Het aanbod gaat dieper in op muzische thema’s.
Vormingsaanbod Klankendaal
De nauwe en frequente contacten die we wensen te onderhouden met directies, middenkader, leraren, schoolbegeleiders en docenten van de lerarenopleidingen zorgen ervoor dat ons aanbod heel sterk aansluit bij de behoeften die op de werkvloer leven.

 

 

Lees meer

Muzische ruimte Klankendaal
Muzische vorming werd opgedeeld in vijf domeinen of disciplines. In diverse visieteksten wordt echter duidelijk verwoord dat de verschillende domeinen: muziek, beeld, drama, beweging en media geen geïsoleerd leven leiden maar naadloos in elkaar overvloeien. Dit vraagt een aangepaste ruimte; een ruimte waar kinderen zich vrij kunnen uiten, de muzische expressievormen exploren, leren kennen en beheersen.
Klankendaal, Tervuursesteenweg 84-86, 2800 Mechelen
info@muzes.be
YAMAHA BLAZERSKLAS
15 JUNI om 14.00 u
 
OVERLEG SCHOLEN
22 juni om 14.00 u
INFO MUVO 0-4 JAAR
2 JULI om 14.00 u

WORD LID VAN MUZES.

BEZOEK ONZE SITE

www.klankendaal.be.

 

Geef een reactie