Muzische LeerThuis De Wonderfluit

Muzische LeerThuis De Wonderfluit

In De Wonderfluit gaat men uit van de aanleg en de vele talenten die elk kind rijk is. Natuurlijk leren verloopt “ontwikkelingsgericht” en niet in vooraf bepaalde stappen die binnen een vooraf bepaalde tijd dienen te verlopen. Daarom werken we in leefgroepen met wisselende instructiegroepen vanuit het niveau en de vaardigheden van de kinderen. Ook coöperatief en zelfstandig werken krijgt veel aandacht binnen de leefgroep. Wij geloven dat een dergelijke manier van werken bijzonder veel “zorg” kan voorkomen.

LeerThuis De Wonderfluit gelooft in het gegeven dat de muzische communicatiemiddelen muziek, beeld, drama, beweging (dans) en media bijzonder sterke middelen zijn om de werkelijkheid diepgaand te beleven en de persoonlijkheid te ontwikkelen. Daarom investeren we in 9 lestijden creatieve vorming per week, met een sterk accent op muziek.

Het volledig pedagogisch project kan je lezen op www.wonderfluit.be.

Docent

Hans Schmidt was onderwijzer, directeur en pedagogisch begeleider van 1973 tot 2010. In 2009 stichtte hij in Gent de muzische leerThuis De Wonderfluit. Hij is auteur van kinderboeken, verhalen, kinderliedjes, didactische artikels en methodes. Hij geeft diverse lezingen over het grote belang van de muzische vorming in het basisonderwijs.