Mantle of expert

Mantle of expert

Mantle of the Expert: drama als leermiddel in het lager onderwijs

Bob Selderslaghs geeft een intercatieve introductie in Mantle of the Expert (MoE), een methodiek die drama en onderzoek gebruikt om imaginaire contexten te creëren in functie van leren. Leerkrachten werken samen met hun leerlingen om fictieve settings te creëren die gebruikt worden om het curriculum te bestuderen en kennis, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen in verschillende leergebieden.Het doel is om het bestuderen van het curriculum aantrekkelijk en betekenisvol te maken en om de klasgroep in het centrum van het leerproces te plaatsen. Hoe ga je concreet aan de slag met MoE? Bob geeft je heel wat tips & tricks mee over deze unieke onderwijsbenadering!

Docent

Bob kwam voor het eerst in aanraking met de methodiek(en) van Dorothy Heathcote via youtube en het internet: in het kader van zijn vakdidactiek onderzocht hij verschillende theaterpedagogen en geraakte hij geïntrigeerd door Heathcote’s ‘teaching-in-role’ en ‘mantle of the expert’. In maart 2016 volgde hij het trainingweekend ‘Getting Started/Consolidating’ in Suffolk (UK) georganiseerd door Mantleoftheexpert.com en zijn interesse werd verder aangewakkerd. Hij legde er interessante contacten en verbaasde er zich over dat de artistieke meerwaarde van MoE zo onderbelicht bleef.

Praktische informatie

Werkvorm  -praktijkgerichte presentatie + workshop
Doelgroep -leraren algemene vakken basisonderwijs
-leraren muzische vorming basisonderwijs

Goede praktijkvoorbeelden

Reacties en suggesties zijn steeds welkom.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Reactie