Reactie vanuit lerarenopleiding

Reactie vanuit lerarenopleiding

Dag Jos

Fijn om te horen dat heel veel collega’s het belang van het vak willen onderstrepen, zeker met de nieuwe eindtermen in zicht.

Ik ben vooral actief in het basisonderwijs en ik vind ook dat de muzische aanpak verder moet gezet worden in (de eerste graad van) het secundair onderwijs. De artistieke vakken muziek, beeld, maar ook drama, dans en media zijn erg krachtig. Zeker als we niet alleen willen streven naar het voorbereiden op verdere studie of de arbeidsmarkt (dan zijn ook al betekenisvol) maar (vooral) naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling.

Persoonlijk vind ik het jammer dat alleen muziek en beeld zijn weg vindt in het secundair onderwijs, de andere kunstdisciplines zijn ook belangrijk en spreken leerlingen aan op andere manieren (tekst, beelden, beweging, …). Het is een flauw excuus als voor drama naar Nederlands en dans naar Lichamelijke opvoeding wordt verwezen. In de realiteit is dan niet zo. Media komt niet aan bod. Zich uitdrukken met het lichaam, stem, … is niet gebonden aan leeftijden.

Daarom ben ik een voorstander om ook in het secundair onderwijs projectmatig te werken. Een team leerkrachten die instaan voor de artistieke vakken, multidisciplinair. Dit kan ervoor zorgen dat:

– de leerkrachten PO en MO in meerder klassen komen (niet alleen in het eerste/of tweede jaar)

– drama, dans en media (en ook woord = creatief taalgebruik) ook aan bod kunnen komen, eventueel met ondersteuning van een PKV’er

– de doelstellingen in alle domeinen gemeenschappelijker worden (en overzichtelijker)

– voor de leerlingen samenhang zichtbaar is tussen de artistieke vakken

– meer kwaliteit, want meer overleg en bewustere keuzes.

– we breder werken en echt bouwen aan cultureel bewustzijn.

Dan zou de breuklijn die er nu is tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs wat kunnen minderen. Uiteraard ben ik van mening dat een PO’er geen MO moet geven en dat een multidisciplinair team groeikansen moet krijgen. Als het ooit zo ver komt, wil ik gerust, net zoals voor het basisonderwijs inspirerende voorbeeldprojecten ontwikkelen.

met vriendelijke groeten
Koen Crul

 Koen Crul

Docent muzische vorming 
en cultuureducatie
Studiegebied Onderwijs Campus Brugge
Katholieke Hogeschool VIVES | Campus Brugge
tel.          + 32 50 30 51 00