Waarom lid worden?

Muzes is een vakvereniging voor leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken. De focus van de werkzaamheden van Muzes ligt op twee aandachtsgebieden:

  1. De vakinhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs in kunst en cultuur in Vlaanderen.
  2. Het behartigen van de belangen van leraren die werkzaam zijn in de kunst- en cultuurvakken.

Voor wie

Iedere leraar met een onderwijsbevoegdheid in het kunst-&cultuuronderwijs. Dit geldt voor de vakken tekenen,muzische vorming, film, beeldende kunst en vormgeving, esthetica, dans, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, Kunst Algemeen en Kunstgeschiedenis.

Ook wanneer je een onderwijsondersteunende functie binnen of buiten het onderwijs vervult, behartigt MUZES je belangen en biedt vakinhoud..

Lid worden? Klik hier voor verdere informatie.