Nieuwsflash

De wekelijkse nieuwsbrieven van Muzes worden verspreid naar ca. 20.000 adressen. Contacten uit onderwijs-, cultuur- en kunstensector worden op de hoogte gehouden van interessante vomingen, studiedagen en events. We merken dat deze nieuwsbrieven door het brede publiek heel sterk wordt gewaardeerd. Een hoog gemiddelde van leraren, medewerkers uit kunsteducatieve organisaties lezen de nieuwsflash en sturen door naar collega’s.

Inhoud wekelijkse nieuwsflash

 

1. Nieuws van de organisatie

Muzes geeft een overzicht van de activiteiten die binnen de organisatie werden verricht: een update van activiteiten, overlegmomenten, ontwikkelingen.

2.Actua

Actua serveert je dagelijks een verleidelijk bord vol actueel nationaal en internationaal nieuws uit onderwijs, kunsten- en cultuurwereld met rechtstreekse links naar we website.

  1. Evenement van de week

Een interessante tentoonstelling om met je leerlingen te bezoeken, toonmomenten van studenten uit lerarenopleidingen, of interessante voorstelling om zelf te bezoeken

4.Vormingen en nascholingen

Muzes geeft een overzicht van vakdidactische vormingen en nascholingen voor leergebieden muzische vorming en de artistieke vakken. Muzes geeft een overzicht van aanbod van vormingen met deskundige nascholers en voordrachthouders voor zowel buitengewoon basis- secundair onderwijs als deeltijds kunstonderwijs. De nascholingen zijn gebaseerd op leerplannen en visiedocumenten van de verschillende onderwijskoepels.

  1. Goede praktijkvoorbeelden

Deze rubriek werd uitgebracht om goede praktijkvoorbeelden van kwaliteitsvolle kunsteducatie in het basisonderwijs, voltijds en deeltijds kunstonderwijs, en het hoger onderwijs te delen. Kent u een goed voorbeeld van kwaliteitsvolle kunsteducatie in uw school en zou u dit voorbeeld graag delen met andere geïnteresseerden in Vlaanderen? Laat het ons weten viainfo@muzes.be!

  1. Publicaties

In deze rubriek geven wij een overzicht van nieuw verschenen werken en tijdschriften die een aanbod hebben betreffende kunsteducatie en aanverwante zaken welke, waar dan ook, worden uitgegeven. Kent u recent verschenen boeken die belangrijk zouden kunnen zijn voor de leraar muzische vorming of kunst? Even een seintje op info@muzes.be en we maken er hier melding van

Op deze pagina vindt u een archief van de verstuurde nieuwsbrieven. De ingelogde Muzesleden kunnen dit archief raadplegen met hyperlinks naar de webpagina’s.

Vul uw e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
Naam:
Voornaam:
Jouw bericht:
Selecteer uw interesses:
BASISONDERWIJS:
SECUNDAIR ONDERWIJS:
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS:
CULTURELE EN KUNSTEDUCATIEVE ORGANISATIE: