Nummer 10: Humor (maart 2012)

Leraar cultuurwetenschappen op de bühne in een Weens operahuis: interview met Glenn Desmedt
Jos  Maes

Humor in het onderwijs. Met de (glim)lach voor de klas
Johan De Keyzer

Meer cultuur op school: een gesprek met Nigel Williams
Crisalida Rodrigues Pinguero

Muziek: dagelijkse kost in de kleuterklas. Geef kinderen van jongs af aan kansen om muzikale expressie te ontplooien in de klas
Dominique Temmerman

Musica, impulscentrum voor  muziek. Een interview met Herman Baeten en Paul Craenen
Rein Meus

Aifoon: actief onderzoek van stilte. Reizen, jagen en spioneren staan centraal in ons werk
Jürgen De Blonde

Recensies

Studiedagen en nascholingen