Canon

Een canon is in de muziek de strengste vorm van een meerstemmige compositie, waarin de stemmen elkaar in de tijd verschoven imiteren. De imitaties hoeven niet letterlijk een herhaling te zijn van de leidende stem. Zij kunnen van de leidende stem verschillen in onder andere toonhoogte, toonsoort en ritme. Een overbekende canon is het lied “Vader Jacob”. Een beroemde canon in de klassieke muziek is de “Canon” van Johann Pachelbel. De liedvorm wordt ook kettingzang genoemd.