Archive For: 2005

Kunsteducatie in middenschool Geraardsbergen

Kunsteducatie in middenschool Geraardsbergen

Beste

Als directie sta ik volledig achter de initiatieven i.v.m. kunsteducatie.

Kunst en cultuur zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van onze jongeren tot cultureel zelfbewuste burgers die in staat zijn effectief bij te dragen aan de sociale en economische ontwikkeling. Via kunsteducatie ontwikkelen ze kunstzinnige talenten en competenties, zowel door kunst te bekijken, te bewonderen, te beschouwen als door kunst te ervaren, ervan te genieten en zelf aan de slag te gaan. De focus ligt daarbij op alle kunstvormen (muziek, dans, theater, beeldende en grafische kunsten, film, literatuur …).

In de Middenschool komt kunsteducatie vakgericht aan bod in de lessen muzikale en plastische opvoeding. Leerlingen die kiezen voor Moderne Wetenschappen optie Kunst, krijgen 1 uur MO en 1 uur PO extra bij de basisvorming. Kunstzinnigheid staat centraal in alle vakken wanneer leerlingen gevraagd worden creatieve opdrachten uit te werken: boekopdrachten in Nederlands, dialogen in Frans, presentaties bij aardrijkskunde … Vakoverschrijdend komt kunst ruimschoots aan bod tijdens projectweken: theater, film, musea, stadsbezoeken …

Elk schooljaar vindt er een Vrij Podium plaats, een unieke gelegenheid voor jongeren om hun zang-, dans- of andere creatieve talenten te tonen aan iedereen van de school. Op het aperitiefconcert tijdens de open dag kunnen buitenstaanders hen ook aan het werk zien.

CCC, of Cultuur is Cool-Collectief, bestaande uit gemotiveerde leraren, moedigt onze leerlingen aan door ook buiten schoolverband met kunst te leren omgaan. Op vrijwillige basis wordt gedurende het schooljaar een gevarieerd aanbod van  een 4-tal avondvoorstellingen in verschillende culturele centra bezocht. Zo proeven jongeren op een voordelige manier van de podiumkunsten.

Met vriendelijke groeten

Betty Gierts

Directeur

 
Directeur aan het woord

Directeur aan het woord

Geachte heer Maes
Sinds 3 jaar hebben we een unieke samenwerking met het DKO (deeltijds kustonderwijs: Beeldende kusten en Muziek, Woord en Dans) van de stad Zottegem. We zijn gestart binnen de 1ste graad met een module Cultuur. De lessen worden gegeven door onze leerkrachten en door leerkrachten van de academies. Dit is zeker een uitdagende kruisbestuiving omdat we merken dat de pedagogische aanpak en de bredere visie nogal kan verschillen bij leerkrachten uit het DKO vs leerplichtonderwijs. In de optie Cultuur werken de leerlingen gedurende 4u per week aan cultuurbeleving in een heel brede zin. De leerlingen volgen les in de lokalen van de academies

Binnen het vak Cultuur staat zelfontplooiing centraal. We bevorderen de creativiteit, het vermogen tot samenwerken, de empathie en het abstract denken via de kunst. Door te experimenteren leren we onze leerlingen kritisch na te denken.

Tijdens de cultuurlessen proberen we de verschillende Cultuurvormen aan bod te laten komen. Beeld, Muziek en Woord worden in bijna alle lessen geïntegreerd.

Als directie vind ik het belangrijk dat de leerlingen hun talenten en interesses ontdekken, zodat ze zich kunnen uitdrukken aan de hand van een kunstvorm. We proberen hun blik te verruimen en laten ze kennis maken met andere manieren om naar de werkelijkheid te kijken.
 
Met de leerlingen wordt minimaal twee keer per jaar een buitenschoolse kunstactiviteit bijgewoond. We bezoeken musea, theatervoorstellingen, de Soundfactory, opera- en filmvoorstellingen,…  
Jaarlijks worden er ook toonmomenten georganiseerd door de leerlingen die de module Cultuur volgen. Alle leerlingen van de 1ste graad worden hierop uitgenodigd. 
Om de twee jaar is er enerzijds de Talentenshow Kazoom en het toneel KoerAZjeu dat gedragen wordt door onze leerlingen. Hier zoomen we in op de onmiskenbare talenten en de burgerzin van onze KAZ leerlingen. Hiertoe bieden wij hen een ‘vrij podium’ en een volledige artistieke vrijheid op en achter het podium. De oefensessies gebeuren na de schooluren.
 
Hopelijk is deze informatie voldoende.
 

Met vriendelijke groeten

Barbara Fernandez
Directeur KAZ
 
Reactie leraar MO

Reactie leraar MO

Beste heren,

 

Misschien kan het ook geen kwaad om de musicologen meer rechten te geven in het onderwijs voor het vak M.O. in de 1e en 2e graad. Momenteel worden wij enkel als AND betaald en berecht. Als men het dan toch opneemt voor de leraren M.O., dan liefst allemaal.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Inneke Vanderkerken

 
Reactie vanuit lerarenopleiding

Reactie vanuit lerarenopleiding

Dag Jos

Fijn om te horen dat heel veel collega’s het belang van het vak willen onderstrepen, zeker met de nieuwe eindtermen in zicht.

Ik ben vooral actief in het basisonderwijs en ik vind ook dat de muzische aanpak verder moet gezet worden in (de eerste graad van) het secundair onderwijs. De artistieke vakken muziek, beeld, maar ook drama, dans en media zijn erg krachtig. Zeker als we niet alleen willen streven naar het voorbereiden op verdere studie of de arbeidsmarkt (dan zijn ook al betekenisvol) maar (vooral) naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling.

Persoonlijk vind ik het jammer dat alleen muziek en beeld zijn weg vindt in het secundair onderwijs, de andere kunstdisciplines zijn ook belangrijk en spreken leerlingen aan op andere manieren (tekst, beelden, beweging, …). Het is een flauw excuus als voor drama naar Nederlands en dans naar Lichamelijke opvoeding wordt verwezen. In de realiteit is dan niet zo. Media komt niet aan bod. Zich uitdrukken met het lichaam, stem, … is niet gebonden aan leeftijden.

Daarom ben ik een voorstander om ook in het secundair onderwijs projectmatig te werken. Een team leerkrachten die instaan voor de artistieke vakken, multidisciplinair. Dit kan ervoor zorgen dat:

– de leerkrachten PO en MO in meerder klassen komen (niet alleen in het eerste/of tweede jaar)

– drama, dans en media (en ook woord = creatief taalgebruik) ook aan bod kunnen komen, eventueel met ondersteuning van een PKV’er

– de doelstellingen in alle domeinen gemeenschappelijker worden (en overzichtelijker)

– voor de leerlingen samenhang zichtbaar is tussen de artistieke vakken

– meer kwaliteit, want meer overleg en bewustere keuzes.

– we breder werken en echt bouwen aan cultureel bewustzijn.

Dan zou de breuklijn die er nu is tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs wat kunnen minderen. Uiteraard ben ik van mening dat een PO’er geen MO moet geven en dat een multidisciplinair team groeikansen moet krijgen. Als het ooit zo ver komt, wil ik gerust, net zoals voor het basisonderwijs inspirerende voorbeeldprojecten ontwikkelen.

met vriendelijke groeten
Koen Crul

 Koen Crul

Docent muzische vorming 
en cultuureducatie
Studiegebied Onderwijs Campus Brugge
Katholieke Hogeschool VIVES | Campus Brugge
tel.          + 32 50 30 51 00
 
Leraren PO reageren

Leraren PO reageren

Beste,

Toevallig zag ik gisteren jullie post op facebook voorbij komen mbt jullie startvergadering morgen te

Kortrijk. Mijn collega’s en ikzelf stellen ons ook vele vragen mbt de toekomst van ons vak; PO. We zouden dan ook graag aansluiten bij deze vergadering, maar dit is echter te kort dag en te ver van huis. Onze mening delen via deze mail doen we graag wel.

We willen jullie uiteraard ook vragen ons op de hoogte te houden. Kunnen we een verslag van deze vergadering ontvangen en verder op de hoogte gehouden worden voor komende vergaderingen? Geregeld komen wij samen met onze regionale vakverantwoordelijke. Zij heeft contact met alle PO-leerkrachten in de regio Antwerpen – Limburg – Brabant en is voor jullie misschien een handige manier om ons allen te bereiken.

Onze bezorgdheden;

–          Als MO en PO een cluster worden, waar ligt dan de toekomst van ons vak? Een combinatie tussen deze twee zien wij niet als mogelijk, laat staan als bevorderlijk voor de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Ons wordt verteld dat we het moeten zien als een project waarbij de leerling zijn/haar eigen traject kiest/uitstippelt en de leerkracht enkel begeleider wordt van dit project. De leerlingen mogen hierin zelfs ‘wijzer’ zijn dan de leerkrachten. Wij stellen ons hier serieuze vragen bij. In hoeverre is een 12-jarige hiertoe in staat? Wij als gepassioneerde leerkrachten met een bepaald talent denken dat we juist door onze kennis en ervaring in het vak een meerwaarde bieden aan de leerlingen. Onze ‘kennis en ervaring’ omtrent MO is nihil.

–          Ons vak is momenteel een 2-uursvak in het eerste jaar. Indien we als school de mogelijkheid krijgen om niet te kiezen voor de cluster MO/PO, dan is de enige andere optie dat PO een 1-uursvak wordt in het eerste jaar en in het tweede jaar. Dit zien we eveneens als een achteruitgang voor ons vak. We zijn momenteel een 1-uursvak in het derde jaar en de ervaring hierin leert ons dat we lang niet zoveel gedaan krijgen tijdens 1 uurtje per week.

–          De lerarenopleiding is niet afgestemd op deze omschakeling. Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid om MO en PO te combineren in een opleiding.

Vriendelijke groetjes,

Rob Bossens & Stefa Rogiers

PO-leerkrachten