CHRISTOPHER CLOUDER (GB)
Een engagement voor ​​beter onderwijs voor alle kinderen

Internationale docent, schrijver en consultant

Christopher Clouder is een freelance en internationaal gerenommeerd auteur, docent, campagnevoerder, spreker en expert op het gebied van sociale en emotionele educatie, creativiteit en innovatie in het onderwijs, Steineronderwijs, evenals vele andere educatieve en culturele onderwerpen. Zijn werk daagt een breed scala van problemen uit die van invloed zijn op de manier waarop onze kinderen leren, ontwikkelen en communiceren, inclusief spelgebieden, verbeelding, culturele evolutie en creatief leren. 

Met meer dan 35 jaar ervaring in het onderwijs heeft Christopher’s werk een belangrijke rol gespeeld bij het versterken van onderwijs en leren, beleidsmakers te beïnvloeden en bruggen te slaan tussen educatieve benaderingen en ambities om het onderwijs en de kindertijd van jonge kinderen over de hele wereld ten goede te komen.

www.christopherclouder.com/