Cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator (icc’er) op school is de spil voor het beste cultuuronderwijs voor ieder kind. De icc’er maakt en houdt iedereen enthousiast voor creativiteit in de klas en is verbindende schakel tussen school en culturele omgeving.

Het Nederlandse basisonderwijs kent zeven leergebieden of vakken, waaronder het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Voor alle leergebieden gelden verplichte kerndoelen. Het vak kunstzinnige oriëntatie kent drie kerndoelen (54, 55, 56). Door cultuuronderwijs leren kinderen over kunst en cultureel erfgoed, en bij uitstek tijdens culturele activiteiten worden creatieve vaardigheden en talenten van kinderen aangesproken. Deze zijn onontbeerlijk in onze huidige samenleving.

De cultuurcoördinator op de basisschool, kortweg icc’er, is een leerkracht of directeur die de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gevolgd en zich daarmee heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs.

Kwaliteit van onderwijs
Tijdens de cursus heeft de icc’er – in afstemming met het team en de directie – een cultuureducatief beleidsplan voor de school ontwikkeld. Het plan verwoordt de schoolvisie op cultuuronderwijs en bevat een concreet plan van aanpak waarin die visie wordt omgezet in activiteiten, lessen en projecten. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit van cultuuronderwijs op school te waarborgen.

Motor voor cultuur
Na de cursus gaat de icc’er samen met het schoolteam, de directie, eventuele partners en andere betrokkenen aan de slag om cultuureducatie handen en voeten te geven. H/zij bewaakt de voortgang; adviseert, informeert en enthousiasmeert betrokkenen; onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars; is actief in inspirerende netwerken en coördineert de culturele activiteiten op school. De cultuurcoördinator is de motor en het aanspreekpunt voor kunst en cultuur. Maar niet noodzakelijk degene die altijd al het werk doet. Ook het team is betrokken bij de uitvoering van de plannen. Het creëren van draagvlak voor cultuuronderwijs is daarom erg belangrijk.

Nog geen cultuurcoördinator?
Heeft jouw school nog geen cultuurcoördinator of wil je zelf icc’er worden? Kijk dan op onze cursuspagina, daar vind vind je uitleg, praktische informatie en links.

Bron: http://www.lkca.nl/

MEER KUNST OP SCHOOL

  

We vinden het erg dat het vak MO/PO in bepaalde scholen verdwijnt omdat er gekozen wordt voor meer kennisgerichte vakken.

**your signature**

4,853 signatures

Laat het je vrienden weten!