Eindtermen

Eind oktober bereikten de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord over de contouren van de toekomstige eindtermen. Dit akkoord is vertaald in een voorstel van decreet dat de regelgeving van het basis- en secundair onderwijs op vlak van ontwikkelingsdoelen en eindtermen wijzigt. Om deze nieuwe eindtermen te ontwikkelen voorziet het voorstel van decreet in ontwikkelcommissies. Op 18 december is een overleg gepland mbt eindtermen eerste graad in A- en B-stroom van het secundair onderwijs. Muzes maakt deel uit van 2 ontwikkelcommissies – voor de transversale eindtermen die betrekking hebben op sociale en burgerschapcompetentie en cultureel bewustzijn en culturele expressie en voor vakinhoudelijke eindtermen die betrekking hebben op communicatie in het Nederlands, communicatie in vreemde talen en cultureel bewustzijn en culturele expressie.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Wil je graag meewerken? Vul je gegevens in op het contactformulier en we geven je de nodige informatie.

Reacties en suggesties zijn steeds welkom.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Reactie