Europese missie Muzes

In 2009 nam het Europees Parlement stelling in over kunsteducatie. Het werd een ambitieuze resolutie, met enkele sterke voornemens:

– Kunsteducatie moet verplicht worden op elk schoolniveau
– Beleid rond kunsteducatie moet Europees gecoördineerd worden
– De aanbeveling voor een Europees portaal rond artistieke en culturele educatie
– Zowel Europese als nationale bewaking van de vooruitgang van het incorporeren van kunsteducatie in schoolcurricula

Bovendien wordt er voor discussie van best practices ruimte voorzien in de Open Method of Coordination (OMC). Dit moet zorgen voor een samenwerking tussen cultuurministers en stakeholders uit de samenleving.
Vandaag blijken deze voornemens een grote uitdaging te zijn. Kunsteducatie gebeurt vaak nog vrijblijvend, matig, en met ongecoördineerde informatie. Onterecht. Zo zegt het onderzoeksrapport van de OESO ‘Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education.'(2013), dat kunsteducatie een essentiële rol speelt in de ontwikkeling van jongeren. Dit gaat zowel over vaardigheden in positieve wetenschappen tot sociale competenties, motivatie, zelfzekerheid, en, niet in het minste, innovatieve vaardigheden.

Dit is waar Muzes de extra stap wilt zetten. Reeds een 7-tal jaar zet Muzes zich in voor het belang van kunsteducatie in het onderwijs. Vanuit een duidelijke missie, ‘Elk kind/jongere heeft recht op degelijke kunsteducatie’, willen we alle leerlingen in de Vlaamse scholen bereiken. Dit leidde recent tot een samenwerking met het Vlaams Parlement: Muzes mocht een strategisch plan ontwikkelen voor kwalitatieve kunsteducatie in het Vlaamse onderwijs.

De presentatie volgt op 2 maart 2016, maar het proces maakte al veel duidelijk. Zo is samenwerking met alle actoren een must. Dit gaat van kunst-en cultuurorganisaties tot werkgeversorganisaties en pedagogisch experts. Elke goede samenwerking en praktijkvoorbeeld moet ontdekt en gedeeld worden. Dat laatste is de grote uitdaging.

Europa had gelijk in 2009. Een goed beleid rond kunst-en cultuureducatie kan enkel mits schaalvergroting. Een Europees portaal, gekoppeld aan regionale hubs, is de weg vooruit. Het is de enige manier om expertise en goede praktijkvoorbeelden aan de oppervlakte te laten komen.

Daarom wilt Muzes bouwen aan zowel een Vlaams als Europees portaal. Hierbij is het van het grootste belang dat het meegedragen wordt door de leraars zelf. Want enkel mits sterke horizontale structuren hebben de verticale structuren die de EU wilt nut.

Muzes wilt dit trekken in Europa. Als zeldzame organisatie waarin alle kunsten zijn vertegenwoordigd is Muzes uniek geplaatst  om deze coördinerende taak op zich te nemen. Bovendien konden we onze impact in Vlaanderen realiseren met bijna uitsluitend vrijwilligers. Nu willen we de resolutie van 2009 realiseren, en deze visie overdragen, samen met onze Europese zusterorganisaties.