Film

Het Filmarchief heeft tot doel een collectie films te verzamelen en te bewaren die op esthetisch, technisch en historisch vlak blijvende waarde hebben.En daarbij zoveel mogelijk documentatie over de filmkunst bijeen te brengen.Ook heeft het nog als doel de raadpleging van deze films en documenten (met een esthetisch of wetenschappelijk doel) te verzekeren.

cinema Zed

 

 

 

 

 

De onmiskenbare troef van Cinema ZED’s scholenwerking is snelheid, flexibiliteit en diversiteit, of met andere woorden: ZED kan zowat alle films, in ieder mogelijk formaat, op een moment naar keuze, vertonen voor uw school of klas(sen).

Europees Jeugdfilmfestival

 

 

 

 

 

 

 

De vzw Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen is een meerdaags vertoninginitiatief van Europese audiovisuele creaties in Antwerpen en Brugge. Naast vertoning is er ruime aandacht voor audiovisuele omkadering. Ze schotelen boeiende films voor aan klassen en bij elke film bestaat een uitgebreide lesmap.

Filmstof

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een interessante kijkworkshop voor uw klas, uw collega’s of uw cultureel centrum? Een filminleiding? Een filmbespreking? Een stuk filmgeschiedenis of wat terminologie? Dan moet u bij deze organisatie zijn.

Jekino Educatie

 

 

 

 

 

 

Jekino Educatie is een landelijke jeugddienst die u ondersteunt bij het verwezenlijken van al uw filmplannen met kinderen en jongeren. Van ‘kijken naar film’ tot ‘zelf een film maken’.

Kidscam

Kidscam is een mobiele filmwerkplaats voor kinderen en jongeren en werkt rond animatiefilm.

De deelnemers doorlopen er – samen met en onder begeleiding van professionele animatiefilmers- het volledige proces van de filmcreatie.

Richt zich tot jongeren van 9 tot 25 jaar en kan overal, in scholen, jeugddiensten, culturele centra, musea e.a. georganiseerd worden dankzij onze mobiele studio.

Lessen in het donker

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen in het donker voorziet jaarlijks een hapklaar filmaanbod voor de Vlaamse scholen.Dankzij de boeiende samenwerking met deze bioscopen, cultuur-, kunsten- en gemeenschapscentra bereikt ‘Lessen in het donker’ groot en klein in tal van steden en gemeenten. Deze werking heeft ook een educatief luik waarbij ze jaarlijks ongeveer 30 lesmappen maken die gebruikt kunnen worden in de klas. Naast bovenstaand aanbod gaat Lessen in het donker graag in op specifieke vragen tot creatie van lesmateriaal op maat, opzetten van filmprojecten, publicaties enz.

Open doek

 

 

 

 

 

 

 

Open Doek is initiatiefnemer van allerlei periodieke activiteiten die kaderen in een sensibiliseringscontext. De opdracht is kwetsbare kwaliteitsfilms uit de hele wereld onder de aandacht van een breed publiek brengen met als doel de verdraagzaamheid van dit publiek te verhogen en hun openheid naar de wereld toe te vergroten.