Pyramide Gehrels Muziekeducatie,
t.a.v. de ledenadministratie,
Postbus 648 | 9200 AP Drachten.
www.gehrelsonline.nl

De Gehrels Vereniging probeert, al dan niet in samenwerking met anderen, haar doelen te bereiken door:

het bevorderen en organiseren van bijeenkomsten, waaronder cursorische activiteiten, studiedagen en conferenties;

het onderhouden van een website en het uitgeven of doen uitgeven van een magazine en andere uitgaven met betrekking tot de muzikale vorming;

alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

Ad 1: De activiteitencommissie organiseert alle op de inhouden van de muzikale vorming gerichte activiteiten van de Gehrels Vereniging. Meer informatie vindt u op onze website.

Ad 2: De redacties van website en magazine verzorgen de inhoud van Gehrels online en het tijdschrift van de Gehrels Vereniging: ‘De Pyramide’. Dit tijdschrift verschijnt 5x per jaar.

Voordeel voor Muzesleden

Leden van Muzes ontvangen een korting van 10 euro op het eerste jaar van hun lidmaatschap/ abonnement op ‘De Pyramide’.