Kuimba Wimbo

page_13

Op donderdag 29 mei 2008 om 19.30 u wordt een kosteloze presentatie van deze liedbundel aangeboden te Klankendaal

Kuimba wimbo is afgestemd op de interculturele belevingswereld van jongeren. Om het project zo breed mogelijk te laten sporen, werd bij de uitwerking zoveel mogelijk rekening gehouden met andere actoren: deeltijds kunstonderwijs, vocale ensembles, jeugdkoren, muzikanten, enz.

 

Vernieuwende impuls aan de muzikale opvoeding

In opvolging van het muzisch project Attakatamoeva in het basisonderwijs, wil Koor&Stem een vernieuwende impuls geven aan de muzikale opvoeding van jongeren in de leeftijdscategorie van 11 tot 15 jaar door zich te baseren op het gevarieerde liedrepertoire uit de diverse culturen van onze planeet. Koor&Stem hoopt hiermee bij deze doelgroep een aantal vooroordelen ten aanzien van de interculturaliteit bij te sturen of zelfs weg te nemen.

Een impuls aan interculturele participatie

Met het project Kuimba wimbo wil Koor&Stem die interculturele participatie een stevige impuls geven. Het project wil mensen en vooral jongeren stimuleren om al zingend iets te vertellen over zichzelf, over hun cultuur of over hun belevingswereld. Het opent op een spontane manier de deur naar een diepgaande culturele dialoog.
De keuze van de titel ‘Kuimba wimbo’, is trouwens niet toevalllig! In het Swahili betekent dit gewoon ‘zing een lied!’. Kuimba Wimbo is dus bijna een oproep om al zingend een interculturele dialoog te starten. Het project richt zich daarom in de eerste plaats tot jongeren. Als zij in het kader van dit project hun verhaal willen vertellen, hebben wij ons doel bereikt.

Koor&Stem steunt voor dit project op de ervaringen uit de Attakatamoeva-projecten die sinds 2003 in het basisonderwijs lopen. Voor de interculturele invulling kreeg Koor&Stem de actieve medewerking van allochtone zangers en muzikanten uit verschillende culturen. Zij maakten hun liederen en hun muziekcultuur toegankelijk voor het Kuimba wimbo-project. Bovendien zullen zij ook actief meewerken aan de workshops die Koor&Stem in het kader van dit project in de komende jaren zal aanbieden.

Met Kuimba wimbo geeft Koor&Stem bewust invulling aan een van de slotresoluties van de Art4All Conferentie van Utrecht in 2004: De amateurkunsten kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat zowel de herenigde Europese volkeren als de nieuwkomers verwelkomd worden als gelijke leden van één familie. De amateurkunsten waarderen immers mensen omwille van hun diverse kunsten en culturen en kunnen aldus helpen om xenofobie en racisme te verslaan. (Art4All, Verklaring 6)

Liedbundel Kuimba wimbo

De bundel ‘Kuimba wimbo’ bevat 24 volksliedjes uit heel verschillende culturen: uit Afrika, Amerika, Azië, Europa en Oceanië. Sommige liedjes werden overgenomen uit andere bundels, andere werden voor het eerst uitgeschreven en in gedrukte vorm ter beschikking gesteld. Voor de samenstelling van de bundel werkten wij samen met autochtone en allochtone muzikanten.
De liedjes werden gepubliceerd in de taal waarin zij ontstonden, maar kregen er telkens een vertaling naar het Nederlands bij. Voor sommige liedjes werd alleen de tekst opgenomen. Bij het aanleren van deze liedjes rekent Koor&Stem op het muzikaal geheugen van de deelnemers, een techniek die in vele culturen nog steeds wordt toegepast.
De bundel werd mooi geïllustreerd door Remco Sanders.

Cd Kuimba wimbo

De gehele liedbundel werd op cd gezet en is afzonderlijk te verkrijgen bij Koor&Stem.
Voor de arrangementen van de volksliedjes deed Koor&Stem beroep op autochtone en allochtone componisten en muzikanten: Koen Wellens, Ward De Vleesschouwer, Marc Antonio Mazzini, Erika Budai, Mahir Tezerdi, Sadig Shiakh Eldin, Martin Ikomeze. De liedjes werden in deze leuke bewerkingen opgenomen en op cd uitgebracht. Deze cd is in de eerste plaats een didactisch instrument: wie weinig vertrouwd is met de muziek uit andere culturen, kan hiermee aan de slag. Ook als steun bij de uitspraak van sommige talen, is deze cd natuurlijk onmisbaar.