Kunsteducatieve Organisaties: Beeld

Belle Epoque Centrum Blankenberge

Het Belle Epoque Centrum is een bron van leerrijke en interessante informatie. Bereid uw bezoek voor aan de hand van het educatief pakket dat het Belle Epoque Centrum voor u heeft samengesteld. De lesvoorbereidingen zijn gemaakt en alle historische informatie over de belle époque periode vindt u in dit pakket terug.Het educatief pakket is uitgewerkt voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs en de derde graad secundair onderwijs

 

Bokrijk

‘Hier is het altijd 1912’. Het provinciaal domein Bokrijk is in Vlaanderen alom bekend als het openluchtmusea waar de bezoeker regelrecht in het verleden binnenwandelt. Naast en sterk recreatief aanbod heeft Bokrijk ook enkele cultuureducatieve formules die specifiek gericht zijn op kinderen en jongeren.

 

Breendonk Memorial

Elk jaar bezoeken 60.000 à 65.000 leerlingen het fort. Tijdens het bezoek biedt de educatieve staf de jongeren voldoende informatie aan, zodat zij zich een nauwkeurig beeld van de geschiedenis kunnen vormen. In combinatie met een bezoek aan het Joods Museum voor Verzet en Deportatie te Mechelen is het mogelijk om naast de politieke vervolging, zoals die in Breendonk belicht wordt, ook de typische kenmerken van de rassenvervolging te behandelen.

Broelmuseum Kortrijk

Het Broelmuseum biedt het hele jaar door een permanent aanbod voor zowel scholen, groepen als gezinnen. De leuke acties zijn gelinkt aan een tijdelijke tentoonstelling, aan een MuZeum Zondag, aan een stadsproject of aan initiatieven van de provinciale of gemeenschapsoverheden.

Broodhuis

Het Museum van de Stad Brussel, ook bekend onder de naam Broodhuis of Maison du Roi, ligt recht tegenover het Stadhuis, aan de andere kant van de Grote Markt.Verscheidene keren per jaar worden tijdens de middagpauze rondleidingen georganiseerd (culturele pauzes) die originele aspecten van de geschiedenis van Brussel in de kijker zetten, vertrekkend van de collecties van het museum.

Coudenberg

De overblijfselen van het voormalige paleis van Brussel, van het hof van Hoogstraeten en van een straat maken deel uit van de site van de Coudenberg. Het geheel is verspreid onder het Koningsplein, de Koningsstraat en sommige gebouwen er omheen.

Designmuseum Gent

 

 

 

 

Het Design museum Gent vervult drie basisfuncties: een verwervende en bewarende, een wetenschappelijke en een educatieve. Anders gezegd: het museum is naast wetenschappelijk en conserverend instituut ook een educatief medium.Het Design museum Gent wilt het publiek betrekken bij het museumgebeuren, het helpen bij het bevredigen van nieuwsgierigheid, prikkelen tot eigen activiteit en tot creativiteit. Hierbij wordt vooral thematisch gewerkt, een afdeling, een tijdsperiode, een bepaalde discipline wordt toegelicht.

Diamantmuseum Antwerpen

Het Diamantpaviljoen licht toe waarom Antwerpen hét wereldcentrum voor diamant wordt genoemd, maar toont tegelijk wie er actief is in de diamanthandel en -nijverheid, vroeger en nu. Het paviljoen vertelt over de rijke geschiedenis, het economische belang en tal van andere facetten van deze typisch Antwerpse activiteit. Het museum wordt tijdig ondergebracht in het diamantpaviljoen aan het MAS.

Erasmushuis

Erasmus verbleef vijf maanden in dit gotisch huis (1450-1515). Vandaag herbergt het museum een verzameling schilderijen (Holbein, Bosch, Metsys), een bibliotheek met een rijke verzameling oude drukken en een filosofische tuin.

Felixart Museum

Het FeliXart Museum is ideaal voor een didactische en interactieve kennismaking met kunst. Zowel de permanente collectie als de tijdelijke tentoonstelling lenen zich uitstekend tot pedagogische activiteiten rond het kijken naar kunst en de kunst van het kijken.

Fotomuseum Antwerpen

De permanente opstelling toont een greep uit de rijke en internationale collectie van het FoMu. Aan de hand van foto’s, camera’s, tijdschriften en albums maakt het FoMu de toeschouwer warm voor zowel gekende highlights als nieuwe ontdekkingen uit de brede geschiedenis van de fotografie. Het FoMu organiseert regelmatig workshops voor kinderen, jongeren én volwassenen. Er is voor iedereen wat wils, van de fotografieleek tot de kenner.

 

Gasthuismuseum

Het museum is gehuisvest in het complex van het Oud Gasthuis van Geel, dat in de 13de eeuw gesticht werd door Hendrik III Berthout. Het biedt een levendig beeld van het dagelijks gebeuren in het Gasthuis en het leven van de Gasthuiszusters Augustinessen die in 1552 de ziekenzorg op zich namen.

Hortamuseum

Het is logisch dat een museum gewijd aan een wereldarchitect zich in een architecturaal boeiend pand bevindt. Maar met het Hortamuseum is er meer aan de hand: dat is gevestigd in de baanbrekende privéwoning en in het atelier van Victor Horta (Gent 1861-Brussel 1947). Die behoren sinds 2000 tot het Unesco-Werelderfgoed.

Huis van Alijn

 

 

 

 

 

 

 

In het Huis van Alijn valt er voor kinderen heel wat te beleven. Het huisspookje Hendrik is hun gids. In elke museumkamer is er een aangepaste tekst op kindermaat.Ook elke klas is welkom in het museum! De educatieve medewerkers hebben de kennis en de vaardigheden om van het museumbezoek een inspirerende en leerrijke museumervaring te maken. Het interactieve karakter van de rondleiding ‘De Wondere Honderd’ en de lekkerbekkenrondleiding scherpen de zintuigen aan. Verbeelding en kennisverwerving gaan hier hand in hand.

Gallo-Romeins Museum

 

 

 

 

 

 

 

Het Gallo-Romeins Museum vormt al enkele decennia het culturele centrum van de oudste stad van België, Tongeren. Meer dan 50.000 jaar geschiedenis, van de Neanderthalers tot de vroege middeleeuwen, komen aan bod in dit archeologisch museum. De georganiseerde tentoonstellingen worden plichtsgetrouw gekoppeld aan een sterke educatieve uitwerking voor -18 jarigen. Naast de tijdelijke expo’s heeft het museum een permanent aanbod voor deze doelgroep.

In Flanders Fields Museum

 

 

 

 

 

 

 

Het recent vernieuwde ‘In Flanders Fields museum’ brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. Het is gevestigd in de heropgebouwde Lakenhallen van Ieper, een belangrijk symbool van oorlogsleed en van wederopstanding daarna. Het In Flanders Fields Museum is nog veel meer dan een permanente tentoonstelling. Er is een actuele educatieve werking voor scholieren uit binnen- en buitenland, naast ook een cultureel en artistiek programma.

 

Jenevermuseum Hasselt

 

 

 

 

 

Wie dacht dat enkel volwassen van het jenevermuseum kunnen genieten vergist zich. Al vanaf 15 jaar zijn jongeren meer dan welkom in de 19de eeuwse landbouwstokerij midden in de stad Hasselt. Het jenevermuseum biedt aan zijn jeugdig publiek een waaier van workshops aan. Deze ontstaan vaak in relatie tot een tijdelijke tentoonstelling. De educatieve ruimte van het museum doet dienst als ontmoetingscentrum tussen kunst, cultuur en wetenschap.

 

Het Kasteel van Gaasbeek

 

 

 

Net buiten Brussel maar middenin de glooiende heuvels van het Pajottenland troont het Kasteel van Gaasbeek.Een bezoek aan het kasteel prikkelt al je zintuigen. Verrassende tentoonstellingen waarin historisch erfgoed op een creatieve manier ‘vertaald’ wordt naar vandaag, dompelen je onder in steeds wisselende decors. Ook concerten en evenementen zorgen ervoor dat in Gaasbeek altijd iets te beleven valt.

Het kasteel van Loppem

Het Kasteel van Loppem, vlakbij Brugge, is het neogotisch hoogstandje van architecten Edward Welby Pugin en Jean Bethune. Zowel de rijkelijk gedecoreerde kamers als de ‘jardin anglo-chinois’ kunnen bezocht worden door het grote publiek.

KMSKA

Met een ruim aanbod aan activiteiten op maat laat het KMSKA kinderen van de 3de kleuterklas en leerlingen van de lagere school kennismaken met kunst.Museumateliers en interactieve rondleidingen in de tentoonstellingen van het KMSKA doen kinderen kijken, luisteren, denken, praten en doen. Daarnaast voorziet het KMSKA museumlessen voor de verschillende graden van het middelbaar onderwijs en een workshop voor studenten die een lerarenopleiding volgen.

(K)now Art

(K)NOWART wil hedendaagse kunst toegankelijk maken voor een breed publiek.

De Kolonie

Museum De Kolonie is een boeiend museum voor jong en oud. Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk en dit niet alleen in maar ook buiten het museum. De rondleidingen buiten het museum hebben steeds Lommels erfgoed als onderwerp. Voor de jongeren is het educatief project Oertijd (in klasverband) en ze kunnen het museum verkennen aan de hand van boeiende zoekopdrachten of een Teutenspel.

 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

De verzamelingen van het Jubelparkmuseum weerspiegelen een wereld van culturen.  Het museum biedt een waaier aan leer‐ én andere ervaringen voor wie dan ook, ongeacht het bezoek individueel, in groep of in gezinsverband gebeurt.

 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België werkt het educateam aan de toegang tot cultuur voor iedereen kinderen, jongeren, volwassenen, individueel of in groeps‐ of gezinsverband. Zij wil hen inwijden in de wereld van de plastische kunsten en hun interesse en passie wekken via tal van activiteiten op maat van de doelgroep.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Naast de ‘klassieke’ geleide bezoeken organiseert het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika verschillende educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Op deze manier leren zij het museum en zijn collecties beter kennen en waarderen, en maken ze kennis met het Afrika van vandaag. Tijdens een workshop of actieve rondleiding worden er heel wat vragen gesteld over de plaats van Afrika in deze wereld en sensibiliseert men kinderen en jongeren tot een grotere openheid voor niet-westerse culturen.

 

de kunstbank

De kunstbank is een organisatie die zich inzet om visuele cultuur waaronder hedendaagse beeldende kunst, toegankelijk te maken en om mensen te stimuleren er bewust aan deel te nemen.

Kunst en Democratie

Overtuigd van de cruciale rol van cultuur in de ontwikkeling van de samenleving, werkt Kunst en Democratie aan de democratische opdracht van cultuur.
meer… Kunst en Democratie doet dit door het ondersteunen van de sociaal-artistieke praktijk en het verdiepen en verbreden van cultuurparticipatie met culturele diversiteit als aandachtspunt.

Kunst in Huis

 

 

 

 

Kunst in Huis maakt promotie voor jonge Vlaamse kunstenaars en tracht openheid te creëren voor actuele kunst bij een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurt door het verhuren van kunstwerken aan particulieren en bedrijven; maar evenzeer door het organiseren van tentoonstellingen, projecten en het participeren aan artistieke evenementen.

Kunst in Leuven

 

 

 

Hedendaagse kunst in Vlaams- Brabant.

 

Maagdenhuismuseum

In het Maagdenhuismuseum kan iedereen de kunstcollectie van OCMW Antwerpen bekijken. Het Maagdenhuis was vroeger een weeshuis voor meisjes (‘maegdeckens’). In een architecturaal interessant gebouw uit de 16e à 17e eeuw stelt OCMW Antwerpen kunst- en gebruiksvoorwerpen tentoon.

Magritte Museum

EDUCATEAM’s creatief programma en interdisciplinaire activiteiten bieden iedereen de mogelijkheid om het leven, het werk en het gedachtengoed van de Belgische kunstenaar René Magritte op een dynamische manier te ontdekken. Ieder programma is opgebouwd rond de unieke verzameling van het Magritte museum en aangepast aan de noden van de bezoeker in groep of individueel, binnen of buiten schoolverband.

Mayer van den Berghmuseum

Het Museum Mayer van den Bergh is het allereerste museum ter wereld dat letterlijk rond één collectie is gebouwd. Met speciale belangstelling voor Bruegel. De vele schilderijen, beeldhouwwerken, wandtapijten, tekeningen, glasramen en nog veel meer vonden hier voorgoed een plek, in een passende stijl die de tijd van de verzamelaar tot leven brengt.

 

MAS

De verschillende verhalen die het MAS vertelt, zijn de ideale leerstof voor verschillende leeftijden, ze zijn vakoverschrijdend en ze maken van het MAS een onvergetelijke ervaring. Het aanbod is interactief en aangepast aan elke leeftijd. Ontdek ook de speciale kinderactiviteiten van miniMAS. Van het familiespel ‘Flessenpost van MASsimo’ tot verjaardagsfeestjes en de Zomerateliers.

 

Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum is uniek in kunststad Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst. De collectie van het Middelheimmuseum is goed voor zowat 400 kunstwerken.

 

Modemuseum Antwerpen

Het ModeMuseum beschikt over een collectie van ruim 25.000 items: kleding, schoenen, accessoires, kant, … Het collectiebeleid is erop gericht zowel historische kostuums (de oudste stukken zijn 16de-eeuws!) als stukken van hedendaagse ontwerpers (zoals Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Bernhard Willhelm, Ann Demeulemeester, …) te verwerven en te bewaren in de meest optimale omstandigheden.

Modemuseum Hasselt

 

 

 

 

 

 

 

Het Modemuseum te Hasselt organiseert meermaals per jaar workshops en ateliers waarbij zowel jong als oud aan de slag kunnen met de kledingcultuur van vroeger en nu. Deze bestaan altijd uit een combinatie van een sterke theoretische achtergrond en een praktische invalshoek. Het Modemuseum richt zich naar diverse doelgroepen, van kinderen uit het basisonderwijs tot leerkrachten.

MSK Gent

Net zoals het S.M.A.K. is het MSK Gent goed uitgerust op het vlak van een kunsteducatieve werking. Kinderen kunnen, nadat ze het museum verkend hebben, zich uitleven in het atelier. Het museum heeft sinds kort ook een vernieuwde all-in formule voor verjaardagsfeestjes. Ook voor scholen heeft het museum een uitgebreid programma.

MuhKA

Leerlingen, studenten en leerkrachten mogen in het M HKA maatwerk verwachten. Het gidsenteam staat klaar met kennis van zaken om uitleg te geven over hedendaagse kunst en talloze films, maar ook om iedereen een onvergetelijke kijkervaring te bezorgen. Samen leren kijken naar kunst, beelden interpreteren, filosoferen over kleuren en geuren, nieuwe ideeën opdoen en inspiratiebronnen ontdekken, wegdromen met een knap filmpersonage, een goed gesprek voeren over de recentste kunstontwikkelingen… in het M HKA kan het allemaal.

 

Musea Brugge

 

 

 

 

 

 

 

Onder de noemer ‘Musea Brugge’ verzamelen zich 16 verschillende culturele trekpleisters uit de Brugse binnenstad. Het aanbod voor kinderen en jongeren is zeer divers en afgestemd op zowel de leeftijdscategorie van de doelgroep als de individuele collecties van de verschillende musea. Het rijke assortiment varieert van Workshops, jeugdrondleidingen, kinderspelen, museumhotels, kleuteranimatie, memlingpoppen, halloween-en andere vertelavonden, gezelschapsspelen voor tieners en zoveel meer. De potentiele bezoeker wordt aangeraden om elke educatieve werking van deze musea apart te analyseren om zo het maximum uit een bezoek te halen.

Museum Dr. Gislain

Het museum van de geschiedenis van de psychiatrie combineert in zijn dagelijkse werking artistieke expressievormen en onderwijs. Via thematische rondleidingen of educatieve workshops maakt de bezoeker kennis met de permanente collectie. Verder gaat er steeds speciale aandacht uit voor de uitwerking van de tijdelijke tentoonstellingen en zijn kunsteducatief potentieel.

Museum M

 

 

Museum M is een door de Stad Leuven opgericht en gesubsidieerd museum en heeft het juridische statuut van een autonoom gemeentebedrijf. M bouwt verder op een stedelijk museale werking die al sinds het begin van de 19de eeuw actief is, met een aantal toonplaatsen en een historisch gegroeide collectie.

 

Museum Plantin-Moretus

Hebt u zin in een ongewoon avontuur? Bezoek ’s werelds meest intacte, oude drukkerij en geniet van de intieme sfeer van dit bijzondere museum. Voor jong en oud, letterfreaks en boekenwurmen, kortom voor iedereen bieden wij rondleidingen, tentoonstellingen en workshops aan. Regelmatig zijn er ook evenementen waarin speciale thema’s in de kijker staan.

 

Museum voor Natuurwetenschappen

Haal meer uit je museumbezoek met het aanbod van de educatieve dienst! Je vindt vast je gading in het gevarieerde programma van rondleidingen, ateliers, animaties en nog veel meer. Zowel groepen als individuele bezoekers kunnen rekenen op een aangepaste en aangename publiekswerking.

 

Museum voor Spontane Kunst

Het Museum voor Spontane Kunst brengt verschillende vormen van artistieke expressie samen, gaande van naïeve tot primitieve kunst.Het Museum voor Spontane Kunst verwelkomt u in de zalen van een oude uitgeverij en toont u spontane art in al haar verscheidenheid.

Mu.Zee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu.ZEE is hèt kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid. Mu.ZEE creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars waar op een ongedwongen, vrije en creatieve manier met kunst kan omgegaan worden. Mu.ZEE ontvangt kinderen van alle leeftijden met open armen. Het hele jaar door zijn er creatieve activiteiten op kindermaat die de fantasie prikkelen en de creativiteit stimuleren.

Paul Delvaux Museum

Het museum Paul Delvaux, ondergebracht in het idyllische decor van ‘Het Vlierhof’ en genoemd naar de wereldvermaarde meester Paul Delvaux (°1897-†1994), opende in 1982 zijn deuren en geeft een beknopt overzicht van de verzameling van de Stichting Paul Delvaux.

Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke

 

 

 

 

 

 

 

 

Het provinciaal archeologisch museum van Velzeke stelt een rijke verzameling archeologische voorwerpen tentoon daterend uit de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen. De educatieve programma’s brengen deze verre geschiedenis tot leven. Hé, daar marcheert een cohort Romeinen voorbij! En kijk, daar slaat Ötzi, de ijsman, op de vlucht! Je kan alle voorwerpen aanraken en uitproberen, je kleden als prehistorisch jager of volgens de (Gallo-)Romeinse mode, of de wapens van een legionair uittesten. Door het verleden letterlijk aan te raken, leer je onze voorouders beter kennen en begrijpen.

 

Provinciaal Archeologisch Museum Ename

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in Ename heeft de educatieve staf heel wat te bieden. Voor elke leeftijdscategorie zijn er specifieke workshops en rondleidingen uitgewerkt. Deze verschillende projecten staan in nauw contact met de permanente en tijdelijke tentoonstellingen en natuurlijk het kind en zijn leefwereld. Voor een echte archeologische ontdekkingstocht moet men in Ename zijn!

Rasa

 

 

 

 

 

 

 

Rasa wil kinderen van 4 tot 12 jaar laten kennismaken met hedendaagse beeldende kunst. Dit gebeurt aan de hand van een divers aanbod van verschillende concepten: rondreizende tentoonstellingen, kunstkoffers, kunsteducatieve publicaties en kinderboeken, vorming en begeleiding. Elk Rasa-project is gebaseerd op de wisselwerking tussen ervaren, nadenken en zelf doen. Samen met kinderen willen zij een brug vormen tussen kunst en het leven.

Rockoxhuis

Het Rockoxhuis is de 17de-eeuwse patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640). Hij heeft zijn roem grotendeels te danken aan zijn vriendschap met Rubens en aan de opdrachten die hij deze kunstenaar gegevens heeft.

 

Roger Raveelmuseum


 

 

Roger Raveel wordt als één van de belangrijkste Belgische kunstenaars na WO II beschouwd.Stéphane Beel ontwierp een museum waarin de kunst van raveel zich thuisvoelt. Het is een gebouw dat zich op een bevreemdende en vervreemdende manier in het dorp integreert. In het museum zelf wordt aandacht besteed aan alle doelgroepen: scholieren kunnen hier terecht voor een kunsteducatieve ervaring.

Rubenshuis

Het Rubenshuis is geen museum als een ander. Het is in de eerste plaats een historisch huis, een plaats met geschiedenis – een lieu de mémoire. Het belichaamt het geheugen en de culturele identiteit van de stad en is een van de belangrijkste tools in de citymarketing van Antwerpen.

strong>SLAC

 

 

 

SLAC Stedelijke academie & conservatorium in Leuven.

 

S.M.A.K.

 

 

 

 

 

Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) kent sinds jaar en dag een sterke kunsteducatieve uitwerking voor kinderen en jongeren. Zo is er ‘The Factory’, een educatief productiehuis waar de actieve rondleidingen, de Kunstbaden en de verjaardagsfeestjes ‘Jarig’ ontwikkeld worden.Verder beschikt het S.M.A.K. over speciale programma’s, KIDS S.M.A.K. en YOUNG S.M.A.K., waarbij elke doelgroep specifiek wordt benaderd.

Speelgoedmuseum Mechelen

 

 

 

 

 

 

 

Hier vind je alles over speelgoed, van vroeger tot nu. Privébezoeken met de gezinstas of schoolbezoeken met plezante spelateliers. Ook organiseren zij plezante vakantieworkshops!

Stadsmus Hasselt

 

 

 

 

 

 

Het Stadsmus vertelt het verhaal van de inwoners van Hasselt en hoe zij zorgden en nog zorgen voor de ontwikkeling van hun stad. Vanuit historisch, politiek, volkskundig en cultuurhistorisch perspectief. In en rond de collectie van het museum werden meerdere educatieve projecten voor -18 jarigen uitgewerkt. Deze museumspelen zijn ontwikkeld voor verschillende leeftijdscategorieën en zeker de moeite waard voor een culturele daguitstap.

STAM

 

 

 

 

 

Ook voor leerlingen, scholieren en leerkrachten is het STAM de perfecte introductie tot de stad. Hier begin je met je klas een culturele en/of toeristische verkenning van Gent. Naast verschillende rondleidingen en workshops voor zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs organiseerd het STAM ook een stadsklasse waar dat leerlingen (10-12) Gent op een unieke manier verkennen.

 

STEM STEdelijke Musea Sint-Niklaas

SteM brengt met een uitgelezen selectie van voorwerpen, documenten, beeld en geluid de rijke geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland tot leven. In SteM Zwijgershoek zijn stukken samengebracht uit de collecties van Bibliotheca Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas, Archeologische Dienst Waasland, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, vzw Breimuseum en tal van andere bruikleengevers uit het Waasland.

Stripmuseum Brussel

In het land van de Smurfen en van Kuifje, kunnen bezoekers er genieten van verschillende permanente tentoonstellingen, opgeluisterd met prachtige originele tekeningen en unieke objecten. Er zijn ook meerdere tijdelijke tentoonstellingen tegelijk.

STUK

 

 

 

 

 

Stuk is een kunstenhuis dat flexibel kan inspelen op de noden van kunstenaars, over de disciplines heen, voor een groeiend en geïnteresseerd publiek, met een energieke en bezielde stijl-van-het-huis die getuigt van een open houding en een brede interesse. Een kunstencentrum in overeenstemming met de kunst zelf.

Suske en Wiske Kindermuseum

Het Provinciaal Suske en Wiske – Kindermuseum ontvangt op weekdagen groepen kinderen van 8 tot 12 jaar; bv. klasgroepen van de 2de en 3de graad basisonderwijs, groepen samengesteld door verenigingen, jeugddiensten, particulieren… Daarnaast kunnen er in het Kindermuseum ook verjaardagsfeestjes worden gehouden en zijn er familiedagen waarop oudere kinderen en volwassenen welkom zijn. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk want het basisprogramma duurt 3 uur en omvat het museumparcours en de workshop ‘Stripstudio’. De rode draad van het programma is ‘inspiratie’: waar haalde Willy Vandersteen zijn ideeën voor zijn stripverhalen vandaan? Een wereld ver weg of eerder dichtbij, een nieuwsbericht, een liedje of een schilderij… Met een tekenblad vol inspiratiebronnen maken de bezoekers daarna zelf een verhaal. Het Suske en Wiske – Kindermuseum organiseert ook speciale evenementen en projecten, zoals voor schoolklassen de projectdagen rond een jaarthema.

 

Ten Duinen Abdijmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek de rol van de Koksijdse Duinheren binnen de Orde van Cîteaux, een Europees project avant-la-lettre. Geen saaie, stoffige bedoening of een ver-van-mijn-bedshow. Wel een unieke archeologische site en een eigentijds museum dat het verhaal van de stille stenen levendig brengt!Het interactieve concept van het binnenmuseum en het verhaal dat het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 vertelt, leent zich bijzonder goed voor scholen en klasgroepen. Op de archeologische site herleeft het grootse verleden van de abdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Duinen. De museumstaf streeft ernaar een educatief pakket aan te bieden dat beantwoordt aan de eisen en verwachtingen van het onderwijs in de 21ste eeuw : interactief, creatief en kwaliteitsvol.

 

Van Buuren Museum

Het museum, dat ook hun naam draagt, is ondergebracht in het huis waar David en Alice van Buuren hebben gewoond.Als mecenas ging hun steun in alle richtingen.Dit is het museum geworden, verwezenlijking van een oude droom van de stichters.

Verbeke Foundation

De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als ‘kunstenvrijplaats’ ook kansen aan jonge kunstenaars.

WIELS

Wiels vzw is een instelling die zorgt voor de creatie en verspreiding van hedendaagse kunst. Ze werkt rond kunst, de functies van de presentatieplek, werkplaats en kunsteducatieve werking, dit alles in een dynamische en open context.

Z33

 

 

 

 

 

In hartje Hasselt bevindt zich aan de Zuivelmarkt het huis voor actuele kunst, Z33. Zonder een vaste collectie maar met een permanent tentoonstellingsaanbod bombardeerde het centrum zich als spreekbuis voor de hedendaagse artistieke wereld in Hasselt maar ook ver daar buiten. Het educatieve aanbod voor kinderen en jongeren richt zich op waarnemen, begrijpen en beleven door samen te spreken, te doen en te ervaren. Jaarlijks organiseert Z33 meerdere activiteiten voor deze specifieke doelgroep.

Zilvermuseum Sterkshof

Het Zilvermuseum Sterckshof biedt verschillende formules aan om het museum individueel, in groep of met de klas te bezoeken. Het Zilvermuseum Sterckshof heeft projecten voor de derde kleuterklas, het lager onderwijs en het secundair onderwijs.