Mannen en vrouwen hebben verschillende voorkeuren voor kunst.

Heb jij ook een totaal andere smaak wat betreft kunst dan je vriend of vriendin? We weten nu waarom. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat mannen en vrouwen kunst op een verschillende manier beoordelen.

Volgens een onderzoek van de Michigan State University hechten mannen meer belang aan de naam van de kunstenaar, terwijl vrouwen het kunstwerk zelf belangrijker vinden. In dit onderzoek werd aan 518 mannen en vrouwen gevraagd om twee kunstwerken die ze niet kenden te beoordelen, en een fictieve biografie van de betreffende kunstenaar te lezen. In sommige biografieën werd de kunstenaar ‘authentiek’ of ‘ervaren’ genoemd, terwijl in andere biografieën de kunstenaar beschreven werd als ‘beginnend’ of ‘gewoontjes’. De deelnemers wisten niet dat deze biografieën fictief waren.

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Zowel mannen als vrouwen beoordeelden de werken van kunstenaars die ‘authentiek’ werden genoemd gunstig. Maar mannen bleken eerder geneigd om het werk te kopen als de kunstenaar in zijn biografie positief werd omschreven, terwijl vrouwen eerder hun aankoopbeslissing af lieten hangen van het kunstwerk zelf. Onderzoeksleider Stephanie Mangus zei hierover: “Mannen laten hun beslissing afhangen van factoren die hen bekend zijn, in dit geval de reputatie van de kunstenaar. Vrouwen zijn eerder bereid om door een gecompliceerd proces te gaan, zoals het evalueren van een kunstwerk, alvorens ze tot een aankoopbeslissing overgaan.’

Het is nog niet duidelijk welk mentaal verschil tussen man en vrouw zorgt voor deze verschillende manieren van kijken naar kunst. Wel komt naar voren dat beiden een sterke voorkeur hebben voor een “authentieke kunstenaar”, dus kunstenaars doen er goed aan om zichzelf in de markt te zetten met een eigen, authentieke stijl.

In het artikel van The Huffington Post staat ook nog het volgende citaat van neurowetenschapper dr. Lise Eliot van de Chicago Medical School, die overigens niet betrokken was bij het onderzoek:

“Ik ben niet op de hoogte van enig verschil in hersenstructuur dat dit zou kunnen verklaren. Het is waarschijnlijker dat het te maken heeft met een genderverschil in kunstzinnige ervaring. Kunst wordt vaker gezien als een ‘meisjesding’, en daarom hebben jarenlang meer meisjes dan jongens kunsteducatie gevolgd, waardoor ze meer weten over technieken, inzet en innovatie. Ook zouden er verschillen kunnen zijn in de motivatie voor het kopen van kunst, misschien kopen mannen kunst meer ter investering, en vrouwen meer als artistiek plezier.”

Bron : http://unhidden.nl/mannen-en-vrouwen-verschillende-voorkeuren-kunst/

MEER KUNST OP SCHOOL

  

We vinden het erg dat het vak MO/PO in bepaalde scholen verdwijnt omdat er gekozen wordt voor meer kennisgerichte vakken.

**your signature**

4,853 signatures

Laat het je vrienden weten!