.

 

 

 

STUDIEDAG WETENSCHAP, KUNST EN MUZIEK

 

 

 

6 FEBRUARI 2019

 

 

TECHNOPOLIS MECHELEN

 

 

.

 

.

AANRADER!

Brusselse leerlingen uit het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs brengen samen met studenten, docenten en personeel van het Erasmushogeschool Brussel (met ondersteuning van het symfonisch orkest en koor van het Koninklijk Conservatorium Brussel) een hedendaagse opera (in het Nederlands!). Duurtijd: 65 minuten.

Een project ontstaan vanuit Immaculata Maria Instituut te Roosdaal –
Bezieler: Leraar MO Monique Janssen –

Meer info vind je hier.

Muzes en Heart Brain Academy

Muzes werkt in de nabije toekomst nauw samen met Heart Brain Academy. Bedoeling is om via deze samenwerking kunsteducatie/muzische vorming een duw in te rug te geven.

IN THE SPOTLIGHT

Basisschool Mater Dei uit Erps-Kwerps start op vrijdag 16 november met een blazersklas. 27 leerlingen uit het 4de leerjaar spelen onder deskundige leiding van professionele muziekdocenten dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet en trombone. Een nauwe samenwerking tussen de basisschool en Harmonie De Verbroedering ligt aan de basis.

Met steun van Koning Boudewijnstichting – Fonds Coconnetje

Wil je op de hoogte blijven van dit initiatief: info@muzes.be

OPSTART VAN EEN BLAZERSKLAS IN EEN BASISSCHOOL

FOTOVERSLAGEN

DE KENNISMAKINGSLES OP 16 NOVEMBER

23 NOVEMBER EERSTE LES OP HET INSTRUMENT

30 NOVEMBER : TOON 5

HERBEKIJK DE PRESENTATIES

JONGEREN EN ONDERNEMERSCHAP – PETRA ANDRIES

DE MINI-ONDERNEMING EN KUNSTEDUCATIE – PETER COENEN

SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN BEDRIJVEN – REEMI MISTIAEN

Meer info vind je hier

START EEN EIGEN MUZISCHE LEERTHUIS – HANS SCHMIDT

VOORMIDDAGPROGRAMMA

Herbekijk hier de video-opname van de voormiddag.

FOTOVERSLAG

Klik hier om beelden te bekijken van de studiedag.

STUDIEDAG GENT 16 NOVEMBER

ONDERNEMERSCHAP EN KUNSTEDUCATIE

Wat moeten jongeren van nu leren om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen gaan? Enige jaren geleden werden de zogenaamde 21th Century Skills gepresenteerd. Deze vaardigheden zouden de basis moeten vormen voor de ondernemende medewerker of de ondernemer van de toekomst. 

Kunsteducatie stimuleert sleutelcompetenties zoals ondernemerschap, creativiteit en innovatief denken. Deze sleutelcompetenties worden nagestreefd vanuit de maatschappelijke meerwaarde die ze verschaffen. Via kunsteducatie verwerven leerlingen creatief kapitaal en een innovatief denken. Creativiteit en innovatie lijken sleutelcompetenties die we broodnodig zullen hebben in een complexe samenleving waar we telkens met andere problemen geconfronteerd worden.

Via lezingen, rondetafelgesprek, rondleidingen, workshops, toonmomenten, praktijkvoorbeelden … krijgen leraren inzichten in de mogelijkheden.

.

VERSTERK

KUNSTZINNIG ONDERNEMEN

IN JEZELF

 

.

Voel jij ook dat kunsteducatie in het leven van elk kind en elk jongere een verschil kan maken? Dat dit broodnodig is voor onze toekomst? Versterk dan als leraar kunstzinnig ondernemen in jezelf, want jij bent het startpunt!

.

ONTDEK

INSPIREREND LESMATERIAAL

EN TOOLS

 

.

Ga tijdens een heleboel inspirerende workshops aan de slag om verdiepend met kunst in de klaspraktijk te werken.

.

   .    CREËER

   .   SAMEN MET ONS

   .   DE  QUANTUMSHIFT

 

.

Kunstenaars zijn arm en ondernemers zijn niet kunstzinnig? Leraars zijn saai en niet ondernemend? Heb jij ook genoeg van hokjesdenken? Samen gaan we aan de slag om nieuwe beeldvorming te creëren die we werkelijk wensen in de toekomst.

Algemene informatie

Het doel van de studiedag is om met alle mogelijke partners: leraren, opleidingen, begeleiders, culturele organisaties, schoolbesturen, overheden, deeltijds kunstonderwijs, … na te denken hoe we een versnelling hoger kunnen trappen.

Doelpubliek

De visie en de moed om een breed algemeen debat over kunsteducatie en ondernemerschap aan te gaan is de hoofdopdracht van deze dag. We willen zoveel mogelijk instanties informeren over de uitdagingen, nadenken over de mogelijke samenwerkingen, uitwisselingen, … Vandaar dat een brede doelgroep wordt aangespoord om aanwezig te zijn. In de eerste plaats gaat het over leraren artistieke vakken in het secundair- en basisonderwijs. Zij komen wekelijks rechtstreeks in contact met 250.000 jongeren en worden best op een correcte manier geïnformeerd over de situatie in Onderwijs Vlaanderen, betrokken in mogelijke stappen. Verder wensen we de discussie open te trekken en met diverse overheden en partners uit DKO, cultuur,… nadenken over constructieve samenwerkingen.

Leraren

Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Esthetica
Cultuurwetenschappen
DKO
Muzische Vorming

Culturele Partners
Schoolbesturen
Vertegenwoordigers van de onderwijskoepels,overheden, ouderraden,…

Organiserend team

Een groep leraren MO/PO/Esthetica heeft eind vorig jaar het initiatief genomen om in actie te treden. Onheilspellende berichten over de (gedeeltelijke) afschaffing van kunstvakken in tal van Vlaamse scholen hebben hen ertoe aangezet om een initiatief te organiseren waarbij informatie, bewustwording, uitmondt in concrete acties om elke jongere in Vlaanderen te laten kennismaken met kwalitatieve kunsteducatie. Deze leraren hebben heel veel tijd, energie gespendeerd in het opzet van dit rijkgevuld programma.

Team

Bernadette De Loose, Hans Schmidt, Reemi Mistiaen, Lieven Vanael, Briony Vandenbussche,  Jos Maes, Ward Bosmans, Ivan Peeters, Vincent de Leur

“Innovatie is meegaan op de juiste golf, maar alleen voor mensen die niet bang zijn om nat te worden.”

TEDx ondernemer Jim Stolze tijdens de Week van de Ondernemer.

Programma

VM Plenair

Lezingen
Rondetafelgesprek

NM Keuzeactiviteiten

Rondleidingen
Workshops
Leraren voor leraren
Brainstorm

Bijkomende info

Muzes vzw
Mechelsesteenweg 22
3000 Leuven
info@muzes.be
0473 25 29 59

ORGANISATIE EN PARTNERS

Voormiddag

 

DEEL 1: LEZINGEN

9.45 u – 10.45 u

4 gastsprekers geven in krachtige lezingen weer welke mogelijkheden leraren kunst beschikken mbt ondernemerschap.  
De gastsprekers zijn mensen uit de praktijk. Personen die de nodige ervaring hebben mbt kunsteducatie en jongeren.Geen academische uiteenzettingen maar mensentaal en kapstokken/alarmbellen die de deelnemers echt bijblijven.
De thema’s die worden behandeld :

 

 1. Ondernemen is cool
  Petra Andries – UGent
 2. Meer slagkracht door ambacht: structurele samenwerking met bedrijven
  Reemi Mistiaen – De Notenboom
 3. Cultureel ondernemerschap: opstart van een muzische basisschool
  Hans Schmidt – Oprichter De Wonderfluit Gent
 4. Mini-onderneming op school: uitdaging voor leraren kunst 
  Peter Coenen – Directeur Vlajo

GASTSPREKERS

Petra Andries

Petra Andries

Reemi Mistiaen

Reemi Mistiaen

Hans Schmidt

Hans Schmidt

Peter Coenen

Peter Coenen

ONDERNEMERSCHAPSCULTUUR EN ONDERNEMEND GEDRAG IN VLAANDEREN: 2017

In de tweede helft van 2017 voerde het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE 2.0) zijn tweede onderzoek uit naar de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen.

Klik hier voor de publicatie.

Petra Andries: RUG

KUNSTGERELATEERDE EINDTERMEN: STAND VAN ZAKEN

Muzes maakt deel uit van 2 ontwikkelcommissies voor de eindtermen. Tijdens talrijke overlegmomenten wordt Muzes vertegenwoordigd door leraren MO, PO of Esthetica.

Maak een Kwantumsprong in het onderwijs

 

10.45 u – 11.30

GASTSPREKERS

Op dit moment zijn we als mens midden in een overgangsfase in de menselijke evolutie. Nieuwe wetenschappen onderbouwen deze transitie. De nieuwe ontdekkingen in kwantumfysica zetten ons hele denkkader op zijn kop. Deze nieuwe ontwikkelingen dagen ons uit om op een volledig nieuwe manier naar de realiteit te kijken o.a. op vlak van persoonlijke ontwikkeling, opvoeden en onderwijs. Veel zal nog ontwikkeld moeten worden door de nieuwe generaties, maar wij kunnen als volwassene al de eerste stappen zetten die het potentieel van onszelf en onze kinderen exponentieel vergroot. Kunst en ondernemerschap zijn hierin cruciale elementen.

Wim & Briony zijn samen oprichter van de Heart Brain Academy die nauw samenwerken met Muzes. Wim Belt is internationaal ondernemer en investeerder, kwantumfysicus met een heel warm hart voor onderwijs. Briony is een pionier in onderwijsvernieuwing en sociaal ondernemer. Ze is directeur/oprichter van basisschool Vlinderwijs in Antwerpen en bezieler van vele vernieuwende educatieve initiatieven en events.

DEEL 2: RONDETAFELGESPREK

11.45 u – 12.45 u

Deze week worden aan tal van personen gevraagd om te participeren aan het rondetafelgesprek. Het gaat over de ministers van onderwijs en cultuur, directeurs van de onderwijskoepels, schoolbesturen, vertegenwoordigers uit de culturele sector en deeltijds kunstonderwijs, kunstenaars en ouderraden, scholierenkoepel. We wensen vanuit een breed overleg uitdagingen, pijnpunten te bespreken. Dit rondetafelgesprek wordt in de loop van volgende week grondig voorbereid . We wensen vooraf zoveel mogelijk feedback, interessante invalshoeken, agendapunten om dit gesprek degelijk aan te pakken. Medewerkers van Muzes hebben een tool ontwikkeld waar u reacties, suggesties kwijt kan.

DEELNEMERS RONDETAFELGESPREK

 1. An Boone – Coördinator Unizo Onderwijs & Ondernemen
 2. Wim Belt – Internationaal ondernemer
 3. Vincent de Leur – Hoofd Yamaha Class Band Europa
  (lijst wordt nog verder aangevuld met kunstenaars en ondernemers)
An Boone

An Boone

Wim Belt

Wim Belt

Namiddag

WORKSHOPS, LEZINGEN, RONDLEIDINGEN

13.30 u – 15.00 u

Een keuzeprogramma biedt de mogelijkheid om kennis te maken met vakgerichte of vakoverschrijdende inspirerende praktijkvoorbeelden. Leraren artistieke vakken, kunsteducatieve organisaties en culturele partners bieden een brede waaier van activiteiten aan welke doorgaan op onderstaande locaties.

MSK GENT

S.M.A.K

DESIGNMUSEUM 

STAM 

S.M.A.K

1. Raoul De Keyser: een kunstenaar met internationale impact

Rondleiding + nabespreking

Raoul De Keyser (1930-2012, Deinze) wordt beschouwd als de discrete grootmeester onder de Belgische schilders van de voorbije vijftig jaar. Vanaf zijn debuut in 1964 ontwikkelt De Keyser eigenzinnig, tactiel werk, waarin de scheiding tussen figuratie en abstractie oplost in de poëtische band die het aangaat met het dagelijkse leven van de schilder. Zijn artistieke praktijk vertrekt vanuit de Nieuwe Visie, een lokale variant van de internationale popart die ook wordt beïnvloed door literatuur.

Na experiment met de fundamentele bouwstenen van de schilderkunst, typisch voor de jaren ’70 met onder meer kleur, verf en doek, breekt De Keysers beeldtaal open en wordt ze vloeiender. Het is het begin van een gestaag groeiend internationaal succes, met zijn deelname aan Documenta IX in 1992 als een van de hoogtepunten. Geregeld overschildert de kunstenaar eerder werk of herneemt hij het in andere formaten. Dit spel van terugblikken en vooruitkijken komt ook tot uiting in zijn laatste werken. De titel van deze tentoonstelling duidt aan dat elk van De Keysers werken in zekere zin het idee van een retrospectieve omvat.

Door De Keysers werk zowel chronologisch als thematisch te ontvouwen, biedt oeuvre inzicht in de methode van de kunstenaar en hoe hij de grenzen van de schilderkunst bleef aftasten. Naast meer dan honderd schilderijen wordt ook een belangrijk ensemble werken op papier getoond, dat deel uitmaakt van de schenking die de kunstenaar in 2008 deed aan het Gentse Museum voor Schone Kunsten.

De scenografie van de middenzaal op de bovenverdieping van S.M.A.K. is een ontwerp van architecten Robbrecht & Daem. Zij ontwikkelden al meerdere expositieruimtes (o.a. op Documenta IX in 1992) voor De Keysers werk.

STAM

2. Word expert in je vak! Visie op het vak muzikale opvoeding

Workshop

 

De workshop voor leerkrachten MO zal bestaan uit 2 delen. In een eerste deel willen we met elkaar in gesprek gaan over wat het belang is van ons vak voor leerlingen in het leerplichtonderwijs. We zoeken samen naar de essentie van de vakinhoud en bekijken hoe die aan de leerlingen gepresenteerd kan worden.

In een tweede deel proberen we samen enkele actieve werkvormen uit rond luisteren, musiceren en componeren. De deelnemers krijgen ook materiaal mee en kunnen inspirerend materiaal inkijken.

 

Moderator: Lieven Vanael

DESIGNMUSEUM

3.  ‘Schoonheid van imperfectie’

Workshop en lezing

Lezing ‘Van hergebruik, over recycling tot upcycling’ door Bernadette De Loose, hoofd publiekswerking Design Museum Gent

Toelichting door een medewerker van Onbetaalbaar, een Gentse denktank en werkplaats die projecten rond afgedankte materialen bedenkt en naar een materialisme met emotie streeft.

Gewoonlijk tracht men een herstelling onzichtbaar uit te voeren. Kintsugi, een Japanse techniek, doet juist het tegenovergestelde. De breuklijnen maken deel uit van het verhaal van een object. Zijn geschiedenis maakt het voorwerp dierbaar, de herstelling is een goudverbinding die de breuklijnen benadrukt. Het voorwerp wordt steviger en waardevoller dan voordien.

Workshop

Gewoonlijk tracht men een herstelling onzichtbaar uit te voeren. Kintsugi, een Japanse techniek, doet juist het tegenovergestelde. De breuklijnen maken deel uit van het verhaal van een object. Zijn geschiedenis maakt het voorwerp dierbaar, de herstelling is een goudverbinding die de breuklijnen benadrukt. Het voorwerp wordt steviger en waardevoller dan voordien.

DESIGNMUSEUM

4. Fibre-Fixed: als antwoord op internationale uitdagingen.

Composites in Design

Rondleiding

 

De tentoonstelling Fibre-Fixed. Composites in Design brengt een uitgebreide selectie designprojecten met composietmateriaal. De presentatie toont een verrassend overzicht van wat er mogelijk is wanneer vezels worden gecombineerd met een (bio)kunststof, en zo vezelversterkte composietmaterialen vormen. Ontwerpen met composietmaterialen situeert zich in een context van actuele maatschappelijke uitdagingen: klimaatopwarming, ecologische impact, duurzaamheid, mobiliteitsproblematiek, veroudering van de bevolking en digitalisering.

STAM

5. Cultureel ondernemerschap: Een blazersklas op school. Een ideale manier om samen te werken met muziekvereniging, academie, ouderraad.

Workshop

 

De Yamaha Blazersklas is al meer dan 7 jaar bezig met muziekonderwijs aan kinderen tijdens schooltijd op de basis- en middelbare school. met de methode Essential Elements leren de kinderen in een symfonisch blaasorkest bezetting samen spelen. Daarbij maken de kinderen gebruik van kwaliteitsinstrumenten, die door de school worden gehuurd dan wel gekocht.
de Yamaha Blazersklas opereert internationaal en heeft inmiddels duizenden klassen in heel Europa. Daarmee is de expertise op het gebied van klassikaal muziekonderwijs zeer groot.

Begeleider: Vincent de Leur

7. Multidisciplinair onderwijs en cocreatie met verschillende partijen.

Presentatie + brainstorm

Kunstenaars uit de 21ste eeuw werken steeds meer samen met collega’s uit andere kunstdisciplines. Op welke manier kan dit leiden tot interdisciplinaire werkprocessen in het onderwijs? Docent Reemi Mistiaen staat mee aan de wieg van de nieuwe Leuvense school STROOM. Leerlingen krijgen via flexuren of intense projectweken de kans om te verbreden, verdiepen, te vertragen of te versnellen. Zodat ze hun eigen weg kunnen banen.

Begeleider: Reemi Mistiaen

SMAK

6. Start de school van je dromen: ga aan de slag met een muzische leerThuis 

Presentatie en brainstorm

 

Wat is een muzische leerThuis ?
Het Pedagogisch project van de muzische leerThuis de Wonderfluit.
Wat betekent muzische opvoeding in het basisonderwijs. (de kern).

Hoe kan je dat alles concreet realiseren en toch de eindtermen behalen en een mooie doorlichting krijgen.

Begeleider: Hans Schmidt

STAM

8. Meer slagkracht door ambacht: structurele samenwerking met bedrijven.

Workshop

De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Experimenteren, ontdekken, musiceren… dingen die jongeren boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen. Tijdens deze workshop worden muziekinstrumenten gecreëerd en wordt workshop aangeboden op de zelf gecreëerde instrumenten.

Begeleider: Ward Bosmans

10. Think with Things

Workshop

Ontdek hoe design thinking werkt door creatief te zijn met gevonden voorwerpen en concrete leertaken. Deze denkmethode zorgt zowel voor verdieping als een hogere efficiëntie in communicatie en cognitief denken.
Inspiratie sessie: Maak kennis met de methodologie om alle daagse voorwerpen in te zetten in processen. Voel hoe speelsheid bijdraagt tot meer creativiteit en een krachtige dialoog. Doelbewust en actie gedreven spelen zorgt voor betere resultaten.

Bjorn Accoe

SMAK

9. Kunst als reis naar jezelf

Workshop

In deze workshop bekijken we hoe we de levenslijn als inspiratie kunnen gebruiken voor creaties en ondernemingen. In een levensverhaal zitten positieve en negatieve ervaringen vervlochten, geweven tot een rode draad die we het levensthema kunnen noemen. Hoe ontwar je deze wirwar van impressies tot een duidelijke lijn, het leidmotief van jouw leven, dat tevens de motor is van je passies en gedrevenheid? We graven naar jouw schatten, jouw binnen-goud. En nemen een duik in je fantasie, vliegen door je dromenwolken. Want jouw wereld houdt niet op bij wat geweest is, maar ontvouwt zich ook in het koninkrijk van jouw verlangen.

Aan de hand van klassieke en hedendaagse kunstwerken en enkele creatieve oefeningen neem ik je mee op reis… naar jouw -inspirerende- zelf.

Kathlien Bridoux is afgestudeerd aan de Academia di Belle Arti di Venezia, gaf les in de Vlinderwijze school en werkt nu met coaching en lichaamswerk met kinderwensers, zwangeren, ouders van jonge kinderen en al wie op zoek is naar een wedergeboorte in zichzelf.

innata.be en viapolaris.be

SLOTMOMENT

We sluiten af met een stevig slotmoment: een interactief concert.

Ism Heart Brain Academy wordt het volgende event kort voorgesteld.

WORD LID VAN MUZES

Ontdek het belang van een beroepsorganisatie van leraren muzische vorming (BaO) artistieke vakken (SO)

Voordelen bij je lidmaatschap:

-Advies en goede raad

-Jouw belangenbehartiging in het beleid

-Tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief

-Vergroot je netwerk binnen je werkgebied

-Korting op symposia en studiedagen

-Opleidingen op maat van jouw school

 

KOSTEN?

Voor het lidmaatschap: vrije bijdrage

 

Wij leggen geen opgelegd bedrag op voor het lidmaatschap. Het staat je vrij om het bedrag zelf te bepalen. Deze inkomsten worden gebruikt om dingen in beweging te zetten. Uw steun veroorzaakt mogelijkheden en veranderingen. De intentie om onze missie te doen slagen ‘Elk kind heeft recht op kunsteducatie’ is hierbij essentieeL