De Notenboom
p/a Klankendaal
Tervuursesteenweg 84 | 2800 Mechelen
04 79 68 92 92
www.denotenboom.net

De Notenboom heeft de nodige expertise uitgebouwd in het onderwijs. De resultaten liegen er niet om: jaarlijks zijn er honderden scholen die diverse activiteiten aanvragen tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

Onze activiteiten richten zich naar diverse onderwijsniveaus:
– basisonderwijs
– secundair onderwijs
– hoger onderwijs
– deeltijds kunstonderwijs
– buitengewoon onderwijs

Voordeel voor Muzesleden

Voordelen volgen…