Augustijnenklooster
Sint-Margrietstraat 11 | 9000 Gent
09 269 58 30
www.openbaarkunstbezit.be

Sinds de eerste jaargang in 1963 ijvert Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen voor een ontsluiting van musea en openbare collecties. De doelstelling is en blijft een kunstminnend publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

Openbaar kunstbezit in Vlaanderen blijft een volgehouden inspanning leveren om de musea en hun collecties te ontsluiten naar een ruimer publiek, zonder hierbij te vertrekken vanuit commerciële overwegingen, maar vanuit een opdracht waarmee alle musea van verschillende beleidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal, federaal en Vlaamse Gemeenschap) en de cultuurconsument kunnen gediend zijn.

Ook aan het steunpunt Musea Vlaanderen wordt via deze weg een medium en know how op het gebied van publicaties (print en web) en communicatie met een groter publiek ter beschikking gesteld.

Voordeel voor Muzesleden

Voordelen volgen…