Rechten en verantwoordelijkheden

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden

 

Wanneer je Muzeswebsite gebruikt of opent, ben je akkoord met deze Verklaring,

1. Inhoud en informatie delen

1. Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op de Muzeswebsite.

2. Voor inhoud waarop auteursrechten rusten, zoals foto’s en video geef je ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle inhoud te gebruiken die je plaatst op de Muzeswebsite

3.Wanneer je inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

Voor bijkomende informatie: http://www.ond.vlaanderen.be/auteursrechten/

2.Veiligheid

We doen ons best om Muzeswebsite veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Muzeswebsite veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

a. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Muzeswebsite.
b. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
c. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan op een account van iemand anders.
d. Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
e. Je gebruikt Muzeswebsite niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
f. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Muzeswebsite verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden.

3.Registratie en accountbeveiliging

Muzeswebsite-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:

a. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Muzeswebsite en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
b. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
c. Als we je account deactiveren, maak je geen ander account zonder onze toestemming.
d.Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
e. Je deelt je wachtwoord niet met anderen je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
f.Je draagt je account niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
g. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is

4. De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.

a. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Muzeswebsite waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
b. We kunnen inhoud en informatie die je op Muzeswebsite plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
c. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
d. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht uitschakelen.
e. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Muzeswebsite) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
f. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Muzeswebsite.

5. Speciale bepalingen voor adverteerders

Je kunt je advertenties richten op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op Muzeswebsite of ons uitgeversnetwerk. De volgende aanvullende voorwaarden gelden als je een order plaatst via onze online advertentieportal.

a. We kunnen de criteria voor de doelgroep die je opgeeft verruimen wanneer we denken dat hiermee de effectiviteit van je advertentiecampagne wordt verbeterd.
b. We bepalen de grootte, plaatsing en positionering van je advertenties.
c. We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.
d. We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
e. We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.

6. Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Muzeswebsite geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren