Uitgeverijen 2016

Uitgeverij Abimo is een van de meest toonaangevende uitgeverijen in Vlaanderen. Naast een uitgebreid aanbod aan educatieve- en zorguitgaven (van kinderdagverblijf tot hoger onderwijs) bouwt Abimo al jaren aan een kwalitatief prenten- en jeugdboekenfonds.

Van totaalmethode tot kleine boekjes boordevol grote ideeën. Alles wat je als leerkracht nodig hebt: eigentijdse methodes voor alle leergebieden, naslagwerken, oefenboekjes, digitale uitgaven, … Hier vind je een ruim aanbod leermiddelen voor alle netten en onderwijstypes.

De uitgeverij is het hart van ons bedrijf. Onze kernactiviteit bestaat uit de analyse van de behoeften van onze verschillende doelgroepen, de uitwerking van publicaties die aan deze behoeften beantwoorden en de productie en promotie van de werken.

Maklu is een zelfstandige onderneming, opgericht in 1972. Maklu-publicaties bestrijken het hele juridische domein, met een nadruk op het Belgisch, Nederlands en internationaal recht. Een bijzondere plaats bekleden de Maklu-boeken inzake fiscaliteit.

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze onderwijsniveaus bieden wij een ruim aanbod voor een zo groot mogelijke diversiteit van vakgebieden.

Zwijsen BE ontwikkelt leermiddelen met een visie!
Weldoordachte, mooie en duurzame leermiddelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Dat blijft ook in de toekomst ons handelsmerk.

Acco maakt kennis met u. Bij Acco hebben we een passie voor kennis. Zowel het uitwerken, vormgeven als verspreiden ervan. We bestaan al sinds 1960, maar ons enthousiasme is nog altijd even jong en vurig als toen.

Boom uitgevers Amsterdam is een uitgeverij van non-fictie die zich richt op verschillende onderwerpen en markten. Met dit brede aanbod bedienen wij consumenten, professionals, en docenten en studenten in verschillende werkvelden en vakgebieden. We bieden onze uitgaven aan via de boekhandel en in onze gespecialiseerde webshops.

Uitgeverij LAMBO is een gespecialiseerde vakuitgeverij voor de kunstvakken. Sinds 1985 ontwikkelen we, in samenwerking met verschillende auteurs, methoden en uitgaven voor de kunstvakken in het onderwijs. Met ‘hart voor kunstvakken’ maken we uitstekende leermiddelen, die bovendien mooi vormgegeven zijn.

Uitgeverij Pelckmans groeide uit De Nederlandsche Boekhandel, die in 1892 gesticht werd. Sinds 1953 is De Nederlandsche Boekhandel ook actief als schoolboekenuitgeverij. De zonen van Albert Pelckmans, Jan en Rudi, doopten in 1986 DNB om tot Uitgeverij Pelckmans.

Om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwen we het leren. Samen met scholen en docenten. We willen leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo verhogen we leerrendement en halen we samen meer uit ieder talent.

De Groep Averbode is een toonaangevende educatieve uitgeverijengroep. Haar kwalitatief hoogstaande tijdschriften Dopido, Dokadi, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland, betekenen voor het basisonderwijs een onmiskenbare educatieve hulp, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

EPO behoort niet tot een uitgeversgroep en kiest voor een onafhankelijke koers. In onze boeken geen officiële waarheden en geen eenheidsdenken, maar feitelijke analyses, achterkanten van het officiële gelijk, de ontrafeling van mythes.

De Uitgeverij Lannoo Groep wil een toonaangevende, creatieve en innovatieve uitgever zijn die economische en culturele meerwaarde nastreeft. Die meerwaarde is noodzakelijk om door de continuïteit van de onderneming de belangen te dienen van onze samenleving.

Doe je graag muziek? Zing je graag of bespeel je een instrument? Wil je de luisteroefeningen nog eens horen? Of doe je graag leuke oefeningen? Is het antwoord op deze vragen ‘ja’? Neem dan een kijkje op onze website…

VAN IN is de grootste educatieve uitgeverij in België en een pionier in Vlaanderen op vlak van adaptief oefenen en het inzetten van technologie om de leraren te ondersteunen. Uitgeverij VAN IN ontwikkelt innoverende leermiddelen voor kinderen, jongeren en volwassenen, die zo dicht mogelijk aansluiten bij wat leerlingen en leraren nodig hebben.