X11 Utrecht : School voor grafimedia

De ontwikkeling van creativiteit in het leerplan bij X11

X11 heeft de ambitie om het curriculum creativiteit te laten ‘ademen’. Maar hoe zorg je ervoor dat in al het onderwijs dat je geeft, creativiteit ruimte en aandacht krijgt?
X11 is een school voor grafimedia in Utrecht. Het is een kleine school: in leerjaar 1 en 2 zitten 100 leerlingen en in leerjaar 3 en 4 ongeveer 200 leerlingen. Leerlingen op X11 hebben belangstelling voor de kunstvakken en de grafische sector. Het ontwikkelen en herkennen van creativiteit speelt daarbij een grote rol. Uit het lesmateriaal van de school is het volgende citaat overgenomen:

‘Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico’s nemen, de regels overtreden, fouten maken en vooral: plezier hebben in wat je doet’.
Hoewel er bij X11 al veel aandacht besteed werd aan creativiteitsontwikkeling, was er toch de behoefte om hier in het hele onderwijs, ook in ander vakken dan de kunstvakken, meer aandacht aan te besteden. De ontwikkeling van de creativiteit in het leerplan werd het onderwerp van een studiemiddag die door SLO georganiseerd werd. Tijdens de studiemiddag vond eerst een uitwisseling plaats rondom de vraag ‘wat is creativiteit’. Diverse aspecten van creativiteit kwamen aan bod. Docenten noemden innovatief vermogen, grenzen verkennen, voorstellingsvermogen, visualisatie, anticiperen, nieuwsgierigheid, originaliteit en authenticiteit. In een volgende stap werd de positie van de leerling onder de loep genomen: Wat is de beginsituatie van de leerling bij binnenkomst op school, als het gaat over creativiteit? Met welke attitude, kennis en vaardigheden stroomt hij weer uit? Wat is hiervan ‘leerbaar’? Hoe zorg je er als docent voor dat de leerling het gewenste uitstroomprofiel bereikt, wat leg je vast in het curriculum? Hoe ga je die vaardigheden, attitude en kennis voeden, stimuleren, aanbieden in de les? Bij het beantwoorden van dergelijke vragen kwamen ook aspecten als de ‘beoordeling van leerlingen’ en de ‘rol van de docent ‘ aan de orde. Tijdens de studiemiddag werden diverse leerplankundige elementen nagelopen en is daardoor de basis gelegd voor een leerplan waarin de ontwikkeling van creativiteit meer aandacht krijgt. In kleinere werkgroepen zal vervolgens verder gewerkt worden aan respectievelijk creativiteitsontwikkeling in het leerplan, beoordeling van leerlingen, en de docent als leermiddelenontwikkelaar. Het streven is om voor het einde van het schooljaar de leerlijn over creativiteit klaar te hebben zodat in september 2011 gestart kan worden met pilotlessen. Bij downloads treft u het materiaal aan dat tijdens de studiemiddag gebruikt is. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Pascal Marsman.

Bron: http://www.slo.nl/

MEER KUNST OP SCHOOL

  

We vinden het erg dat het vak MO/PO in bepaalde scholen verdwijnt omdat er gekozen wordt voor meer kennisgerichte vakken.

**your signature**

4,853 signatures

Laat het je vrienden weten!