Directeur aan het woord

Directeur aan het woord

Geachte heer Maes
Sinds 3 jaar hebben we een unieke samenwerking met het DKO (deeltijds kustonderwijs: Beeldende kusten en Muziek, Woord en Dans) van de stad Zottegem. We zijn gestart binnen de 1ste graad met een module Cultuur. De lessen worden gegeven door onze leerkrachten en door leerkrachten van de academies. Dit is zeker een uitdagende kruisbestuiving omdat we merken dat de pedagogische aanpak en de bredere visie nogal kan verschillen bij leerkrachten uit het DKO vs leerplichtonderwijs. In de optie Cultuur werken de leerlingen gedurende 4u per week aan cultuurbeleving in een heel brede zin. De leerlingen volgen les in de lokalen van de academies

Binnen het vak Cultuur staat zelfontplooiing centraal. We bevorderen de creativiteit, het vermogen tot samenwerken, de empathie en het abstract denken via de kunst. Door te experimenteren leren we onze leerlingen kritisch na te denken.

Tijdens de cultuurlessen proberen we de verschillende Cultuurvormen aan bod te laten komen. Beeld, Muziek en Woord worden in bijna alle lessen geïntegreerd.

Als directie vind ik het belangrijk dat de leerlingen hun talenten en interesses ontdekken, zodat ze zich kunnen uitdrukken aan de hand van een kunstvorm. We proberen hun blik te verruimen en laten ze kennis maken met andere manieren om naar de werkelijkheid te kijken.
 
Met de leerlingen wordt minimaal twee keer per jaar een buitenschoolse kunstactiviteit bijgewoond. We bezoeken musea, theatervoorstellingen, de Soundfactory, opera- en filmvoorstellingen,…  
Jaarlijks worden er ook toonmomenten georganiseerd door de leerlingen die de module Cultuur volgen. Alle leerlingen van de 1ste graad worden hierop uitgenodigd. 
Om de twee jaar is er enerzijds de Talentenshow Kazoom en het toneel KoerAZjeu dat gedragen wordt door onze leerlingen. Hier zoomen we in op de onmiskenbare talenten en de burgerzin van onze KAZ leerlingen. Hiertoe bieden wij hen een ‘vrij podium’ en een volledige artistieke vrijheid op en achter het podium. De oefensessies gebeuren na de schooluren.
 
Hopelijk is deze informatie voldoende.
 

Met vriendelijke groeten

Barbara Fernandez
Directeur KAZ

4 thoughts on “Directeur aan het woord


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*