Dansvormen – Allemande

De Allemande is een dansvorm die veelal als onderdeel van suites voorkomt, onder andere de Franse suite. De Allemande – afkomstig uit Duitsland (Allemagne is het Franse woord voor Duitsland) – was omstreeks 1600 als dans in Duitsland uitgestorven, en kwam slechts nog als eenvoudige volksdans voor. De dans werd echter daarna weer via Frankrijk (als ‘allemagne’) en Engeland terug geïmporteerd in Duitsland en kwam in de latere barok omstreeks 1680 weer tot bloei als gestileerde dans. De Allemande is een rustige stapdans die bestaat uit een tweedelige \begin{smallmatrix}_{4}\\^{4}\end{smallmatrix} maat met veel zestiende noten. Een kenmerk van de Allemande is dat er vaak een opmaat in voorkomt.