Steuncomité ‘Muziek doet leven!’

Eind 2014 zijn meer dan een 1,3 miljoen Vlamingen of inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65 jaar of ouder. De komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Het toenemend aantal ouderen maakt aandacht voor een waardige en zinvolle invulling van de “derde” of “vierde” levensfase steeds urgenter. Deze urgentie bestaat op persoonlijk vlak, maar ook op maatschappelijk vlak. De Europese Unie wil het ‘Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties’ promoten. Dit vertaalt zich concreet in volgende doelstellingen: pensioenleeftijd wordt uitgesteld, senioren worden gestimuleerd door actieve deelname aan de samenleving en men ijvert voor een betere gezond- heid voor oudere mensen.

Het project ‘Muziek doet leven! Heilzame functie van muziek bij senioren’ speelt in op de gestelde doelen. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat muziek een belangrijke invloed heeft op senioren.

Muzes wil meer aandacht voor muzikale opvoeding, bewegingsopvoeding, expressie en beeldopvoeding in het beroeps- en technisch onderwijs. Heel wat bekende Vlamingen delen dezelfde mening.

Marc Matthys

Marc Matthys

Marc Matthys, pianist-componist en voorzitter Componisten Archipel Vlaanderen, steunt dit initiatief!
Jo Leemans

Jo Leemans

Jo Leemans steunt dit initiatief.
Raphaëlla Smits

Raphaëlla Smits

Raphaella Smits steunt dit initiatief.
M.-E. Van Neste

M.-E. Van Neste

Michel-Etienne Van Neste, secretaris-generaal van de Koningin Elisabethwedstrijd, steunt dit initiatief.

Muzes is een heel belangrijk en genereus initiatief, broodnodig in onze samenleving.
In de muziek gaat het altijd om communiceren boven de grenzen heen, elkaar respecteren en “delen”, “transmissie”, communie, emotie. Daarom ben ik als verantwoordelijke van de Koningin Elisabethwedstrijd heel gelukkig en trots om mijn steentje bij te dragen tot het succes en het verder openbloeien van Muzes.

Koen Crucke

Koen Crucke

Koen Crucke, Vlaamse zanger, acteur, auteur en politicus.

Langzaam word je bewust van de stilte die in jouw hoofd begint huis te houden.
Langzaam ga je de gevolgen van het ouder worden aanvaarden als oorzaak van de stilte.
Langzaam begin je jezelf uit te sluiten door de stilte te aanvaarden.
Muziek kan deze stilte doorbreken, ongedaan maken, doen verdwijnen.
Ik vind dat elke senior die geconfronteerd wordt met deze stilte de kans moet krijgen om via dit initiatief te leren hoe je weer kan leven.
Want Muziek doet leven. Herleven. Opnieuw beleven.
En dat willen wij toch allemaal?

Guido Belcanto

Guido Belcanto

Guido Belcanto, Vlaamse rock’n roll chansonnier.

‘Muziek verzacht de zeden en versoepelt lijf en leden’

Fred Brouwers

Fred Brouwers

Fred Brouwers, omroep-presentator VRT.

Van al wat men senioren kan aanbieden, is muziek wellicht het meest existentiële expressiemiddel.
Je hoort vaak het cliché dat muziek een universele taal is, die iedereen wereldwijd begrijpt. Dat is ten dele waar, want elke taal moet je toch eens leren, zelfs die universele. Maar goed, ze is voor jong en oud bestemd. Net wanneer het op leeftijdscategorieën aankomt, krijg je een ander vooroordeel: klassieke muziek is voorbestemd voor de grijze generatie, rock voor de veelkleurige jeugd. Ook daar passen vraagtekens bij. Waarom zou een senior geen Stratocaster kunnen velen en zou een kleuter

niet van de Vuurvogel kunnen genieten? Nog zo’n opdeling: heel wat mensen zijn bang om over muziek zelfs maar te praten omdat ze er ‘niets van kennen’. Kenners en niet-kenners. Ook hier moet mattenklopper overheen: iedereen mag en kan muziek maken binnen zijn eigen context. Daarom dus niet om ze per se aan een groot publiek te slijten, maar om er zelf troost en – iets positiever – echte voldoening aan te beleven. Het is vooral de senior bij die vooroordelen in het hoekje staat.

Jan Becaus

Jan Becaus

Jan Becaus, voormalig nieuwslezer aan de VRT, specialist in Vaticaan en het Belgisch Koningshuis. Senator voor N-VA.

Op oudere leeftijd muziek maken, kan inderdaad in velerlei opzichten boeiend zijn. Ik heb het zelf geprobeerd en er ruim tien jaar tijd, geld en veel moeite in gestoken. Helaas hebben mijn inspanningen niet geleid tot noemenswaardige prestaties, enkel tot een stapel getuigschriften die helaas de lading niet dekken. Ondanks mijn noeste arbeid bleef ik noten spelen en geen muziek maken. Indien ik al mijn inzet gewijd had aan het beluisteren van goede muziek, dan had ik veel meer esthetisch plezier beleefd en was mijn kennis van de muziek vandaag veel ruimer geweest. Waarmee ik wil zeggen, dat muziek leren maken op latere leeftijd niet bij iedereen tot resultaten leidt.

Klarinet spelen en in mijn tuin krabben, dat is mijn nieuw leven!

Will Ferdy

Will Ferdy

Will Ferdy steunt dit initiatief.

Sigiswald Kuijken

Sigiswald Kuijken

Sigiswald Kuijken steunt dit initiatief.

Willy Claes

Willy Claes

Willy Claes, voormalig Belgisch politicus, internationaal ambtenaar en secretaris-generaal van de NAVO, steunt graag dit initiatief.

Zeger Vandersteene

Zeger Vandersteene

Zeger Vandersteene, Vlaamse tenor.

Zelf vind ik dat er veel te veel opsplitsing wordt gemaakt tussen senioren en de rest van de volwassen bevolking . Door “senior”te worden kunnen we alleen meer tijd hebben om ons te interesseren voor en bezig te houden met zaken die we eigenlijk steeds wilden maar waarvoor de tijd gewoon ontbrak . In die zin :wat betekent MUZIEK voor senioren ?: Wel hetgeen die altijd heeft betekend ,alleen mag en kan dan de bestede tijd aan muziekbeleven , beluisteren ,genieten,wel meer worden .

Als er GEEN interesse was daarvoor vroeger ,dan is het hoogstwaarschijnlijk moeilijk om er “nu” nog in te stappen.

Leen Persijn

Leen Persijn

Leen Persijn, voormalig actrice, zangeres en presentatrice van de BRT en cultureel ambassadeur van Oosterzele.

Omdat ik zielsveel hou van muziek en me niet kan voorstellen ooit op te houden met zingen en mijn blijheid daaromtrent mag delen met mijn publiek.
Dat ik met muziek de mist kan laten optrekken bij wie verdwaald is in zichzelf en de wereld rondom zich, een glimlach tover op gesloten gezichten en troost kan bieden, al is het maar voor even.
Het stopt niet na de laatste noot, de nagalm neemt zijn tijd.

Reacties en suggesties op dit artikel zijn steeds welkom.
 

Gelieve vooraf de richtlijnen door te nemen. 

 

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Reactie