De Yamaha Blazersklas is een uniek concept voor het muziekonderwijs op de bovenbouw (vanaf 10 jaar) van basisscholen, middelbare scholen, muziekscholen en muziekverenigingen.

De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Daarbij vormen de leerlingen een symfonisch blaasorkest waarbij een goede balans wordt gewaarborgd tussen hout- en koperblaasinstrumenten. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat wat zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet. De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal.

Voordeel voor Muzesleden

Voordelen volgen…