Zo zorg je voor een goede juridische vertaling

Zo zorg je voor een goede juridische vertaling

In de juridische wereld worden er veel vertalingen uitgevoerd. Binnen deze branche worden er veel eisen gesteld aan de vertalingen. Er hangt namelijk veel vanaf. Vertaalfouten zijn daarom uit den boze. Hier leest u meer over het laten uitvoeren van juridische vertalingen.

Juridische expertise

Bij jurdische vertalingen kan het gaan om verschillende soorten documenten. Denk aan contracten, overeenkomsten, voorwaarden en noem maar op. Voor het vertalen van juridische documenten is veel ervaring nodig. Het zijn namelijk erg complexe stukken die vertaald moeten worden. Vakkennis is van groot belang voor een goede en foutloze vertaling. Het is belangrijk een partij uit te zoeken die al meerdere juridische stukken heeft vertaald.

Beëdigde vertaling

Vaak dienen juridische stukken vertaald te worden door een beëdigde vertaler. Niet elke vertaler mag deze vertalingen uitvoeren. Beëdigde vertalingen zijn vertalingen die zijn gedaan door een vertaler die bij wet is gerechtigd om stukken te vertalen. Het document word dan voorzien van een handtekening en stempel. Hiermee verklaart de vertaler dat de vertaling juist is vertaald en overeenkomt met het originele document. Op deze manier kunnen ze garanderen dat de vertaling correct is uitgevoerd en is het document rechtsgeldig gemaakt.  

Geheimhouding

Juridische documenten staan vol met gevoelige informatie. Het is belangrijk dat de desbetreffende persoon een geheimhoudingsverklaring wil tekenen. Daarnaast is het van belang dat er netjes om wordt gegaan met de documenten en privacy voorop staat.

Vertaalbureau

Een vertaalbureau met beëdigde vertalers die ervaring heeft met het uitvoeren van juridische vertalingen is in staat deze complexe vertalingen uit te voeren. Zij beschikken over de bevoegdheden om deze stukken aan te leveren. Niet alleen worden de vertalingen zorgvuldig uitgevoerd ook weten ze het juridisch vakjargon goed toe te passen. Gecertificeerde bureaus voeren vaak ook nog een revisie uit. Hierbij worden de juridische documenten nog een keer nauwkeurig nagekeken door een ervaren revisor. Hiermee garanderen ze de hoge kwaliteit van de vertaling.

Advies

Voor het vertalen van juridische documenten is het belangrijk een goede beëdigde vertaler in te schakelen die stipt en nauwkeurig te werk gaat. Verdiep u daarom goed in de expertise en vakkundigheid van de partij waarmee u in zee wilt gaan.