Bruno Forment Il Fondamento

Bruno Forment Il Fondamento

Als docent Muziekgeschiedenis aan de VUB en artistiek directeur van barokorkest Il Fondamento wens ik jullie actie uitdrukkelijk te onderschrijven. Ik zag al VUB-collega’s op jullie website staan, en het spreekt voor zich dat ik als vertegenwoordiger van een opleiding Kunstwetenschappen & Archeologie een minstens even stevige vuist wil maken richting de beleidsmakers.

Jaar in, jaar uit heb ik de muzische bagage van instromende studenten kunstwetenschappen zien achteruitboeren. Niet alleen sinds 2010 aan de VUB, maar evengoed aan de UGent, waar ik van 2003 tot 2015 lesgever en onderzoeker ben geweest. Als jongere heb ik kunst leren proeven van uitstekende leerkrachten esthetica en muzikale opvoeding. Echter, toen ik zelf een jaar lang als leerkracht muzikale opvoeding voor de klas stond (2002-3), heb ik gemerkt hoe muzische vorming tot iets vrijblijvends was gedegradeerd.

In de nieuwsberichten worden we geschokt met beelden van Palmyra, maar ik word evengoed boos bij de manier waarop cultuur en erfgoed worden bejegend vanwege Vlaamse en gemeentelijke overheden. Beleidsvoerders die hun materie nauwelijks beheersen en zonder moeite subsidiegewijs kaalslag plegen; media, wier cultuurberichtgeving is verwaterd tot gewauwel over kostprijzen op veilingen; lekkende musea en clandestien vernietigde collecties; een visienota voor Vlaanderen 2050 waarin de woorden ‘kunst’ en ‘erfgoed’ welgeteld één keer voorkomen (tegenover acht keer voor bv. ‘3D-printing’), en dan nog als instrumenten voor toerisme; en anderzijds volle zalen tijdens concertinleiding en cursussen volwassenonderwijs, mensen snakkend naar degelijke informatie over datgene waarop we als mensen het allerfierst zouden moeten zijn. Hoe menen onze heren en dames politici een ‘gemeenschap’ en ‘burgerschap’ te vormen indien belangrijke instrumenten daartoe, nl. cultuur en onderwijs, steeds verder afgeslankt worden?

Count me in, zou ik zeggen! Mijn foto vind je op http://www.vub.ac.be/SKAR/wie-is-wie/afbeeldingen/brunoforment.jpg

Veel succes,

Bruno Forment, PhD

Professor of Music History

[T] +32 (0)486 99 26 80

[E] bruno.forment@vub.ac.be

[W] http://www.vub.ac.be/SKAR/wie-is-wie/bruno_forment.html

Geef een reactie