Belang van beeldende geletterdheid bij kinderen

Belang van beeldende geletterdheid bij kinderen

De workshop die wordt gegeven bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een inleiding tot het begrip beeldende geletterdheid en hoe die in onze hedendaagse manier van communiceren steeds belangrijker wordt ten nadele van de klassieke geletterdheid. Het tweede deel is een sessie waarin op een verkorte manier de les wordt gegeven die  in ‘De leraar die de wolken meet’ als voorbeeld van een vakoverschijdende muzische les wordt beschreven, namelijk die met de portretten van veroordeelde politieke leiders.

Organisatie

Kris Nauwelaerts is illustrator, docent illustratieve vormgeving en onderzoeker aan de PXl-MAD,School of Arts. Hij doctoreerde met een onderzoek dat de invloed beschrijft van artistieke prentenboeken op de ontwikkeling van de beeldende geletterdheid van de kind-lezer. Momenteel participeert hij in een onderzoek dat muzische werkvormen inzet in taalonderricht voor anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs.