Bestuur

Muzes heeft vanaf 1 december 2015 een bestuur. De functie van het bestuur is om de dagelijkse werking te sturen vanuit een strategische visie. Dit orgaan heeft de taak om activiteiten van Muzes te leiden en operationaliseren. Elk bestuurslid heeft de nodige expertise in een artistiek domein en is verantwoordelijk als aanspreekpunt naar kunsten- en culturele sector.

Christophe Ponsard:

Coördinator
Europese Projecten

Mirjam Dewit:

Muziekpedagoge
Amateurkunsten

Jos Maes:

Lector KULeuven
Lerarenopleidingen

Stefaan Vantricht:

Leraar esthetica
Deeltijds kunstonderwijs

Andrea Eschilo:

Leraar Plastische Opvoeding/PKV
Kunstenorganisaties

Lenne Vervaeke:

Leraar BaO
Kunsteducatieve organisaties

Lennert Maes:

Communicatieverantwoordelijke
Coördinator dagelijkse werking