Hart voor Kunsteducatie | 11.03.2015 | Paleis voor Schone Kunsten

 

vanaf 8u30 Onthaal in BOZAR Grote hall
9u30 Dansvoorstelling Kunsthumaniora Brussel Zaal M
9u40 Welkomstwoord door Paul Dujardin | BOZAR Zaal M
09u50 4 internationale leraren aan het woord Zaal M
10u45 Koffiepauze met vakbeurs
11u15 Performance Kunsthumaniora Brussel Zaal M
11u30 Het Groot Onderwijsdebat Zaal M
12u30 Walking Lunch met vakbeurs
13u30 Keuzegedeelte met workshops
16u00 Toonmoment workshops Zaal M
16u15 Kunst-komedie: Kamal Kharmach Zaal M
16u30 Einde

Concept

Hart voor Kunsteducatie is een unieke inspiratiedag
voor leraren.

Een dansvoorstelling, pop-up-performances en comedy: op Hart voor Kunsteducatie mag je het onverwachte verwachten.
Je wordt ondergedompeld in kunst, muziek, dans van eerste tot laatste minuut.

Hart voor Kunsteducatie biedt een forum
aan boeiende en gemotiveerde leraren.

Inspirerende voorbeelden, gegrepen uit de dagelijkse lespraktijk, vormen de leidraad voor deze studiedag.
Leraren die in de eigen lessen, binnen of buiten de schoolmuren, kwalitatieve kunsteducatie brengen
worden door Muzes uitgedaagd om hun verhaal te delen.
Verwacht dus geen hoogdravende onderwijsexperten of suffe keynotesprekers, op Hart voor Kunsteducatie nemen leraren het woord.

Hart voor Kunsteducatie gaat de dialoog aan,
over de landsgrenzen heen.

Muzes nodigt een aantal prominente internationale gasten uit, die Hart voor Kunsteducatie een internationaal tintje verlenen. Ook onderwijsminister Hilde Crevits staat je te woord!
Want ook in het buitenland gebeurt er heel wat op vlak van kunsteducatie.

Draag kunsteducatie, samen met ons, een warm hart toe.

Doelpubliek

Hart voor Kunsteducatie richt zich op alle leraren, studenten en kunsteducatoren.

Iedereen is welkom!

Er werd een voldoende divers aanbod opgesteld, met aandacht voor alle vakgebieden en leeftijden.

Bereikbaarheid

Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel


Openbaar vervoer

Trein : Centraal station
Metro : Lijn 1 & 5
Trams : 92 – 94
Bussen : 27 – 29 – 34 – 38 – 63 – 65 – 66 – 71 – 71N – 95

horizontal break

Voormiddagprogramma

 

Internationale leraren aan het woord!

Sammy Ben Yakoub

plastischeopvoeding.com

Hoe kan een eenvoudige digitale werkomgeving de onderwijspraktijk ondersteunen en rijker maken? Sammy Ben Yakoub vertelt ons hoe hij tijdens 10 jaar lesgeven van het klassieke schoolse paradigma geëvolueerd is naar een andere manier van lesgeven, waarin het digitale een cruciale rol speelt.
Sammy Ben Yakoub is kunstenaar, leraar en kunsteducator. Hij geeft les in het Heilig-Drievuldigheidscollege in Leuven en werkt als freelancer bij verschillende musea en organisaties.

Marie-Thérèse Van de Kamp

De ziel van het kunstwerk

Kijken, luisteren en ervaren: dat zou de basis van kunsteducatie moeten zijn.
De jongeren worden letterlijk meegenomen op ontdekkingstocht, langs verborgen paadjes en verlaten loodsen. Ze exploreren de ruimte, beginnen te dansen of zingen. Pas nadien wordt er in de klas dieper ingegaan op het oeuvre van een kunstenaar. Op die manier begrijpen de leerlingen het werk van binnenuit, in een taal die ook voor hen verstaanbaar is.
Marie Therese van de Kamp(NL) is sinds 1995 werkzaam als docent kunstvakken, verbonden aan het Theresialyceum in Tilburg – een cultuurprofielschool/begaafdheidsprofielschool. Sinds 2004 werkt zij in het educatieve team van Fundament Foundation, een stichting die internationale, hedendaagse kunstprojecten in de openbare ruimte in Tilburg organiseert.

Howard Moody (GB)

Muziektheater met een kleurtje

Wanneer kinderen en jongeren uit diverse culturen en milieus met elkaar op school zitten, worden ze geconfronteerd met een aantal verschillen van culturele, levensbeschouwelijke en sociale aard.
Howard Moody verdiept zich in de emancipatorische kracht van muziek, en het universele karakter van het zingen. Hij werkt regelmatig met kinderen uit problematische milieus en brengt hen samen met één doel: muziek.
Howard Moody is een muzikale duizendpoot. Hij componeert, dirigeert en is een getalenteerd toetsenist. Hij specialiseert zich in de creatie van nieuwe muziektheaterwerken met kinderen die anders wellicht nooit de kans zouden krijgen om met klassieke muziek of opera in contact te komen.

Jozef Sercu

Jozef Sercu is muziektherapeut en docent in de lerarenopleiding BaO aan Vives Torhout. Met de studenten verkent hij op regelmatige basis de grenzen van het inwendige en het spirituele. Spiritualiteit gaat over drijfveer, je feeling in het dagelijkse leven en de verbondenheid met andere mensen. Door de beleving van muziek, noten die worden gespeeld, komen we in contact met elkaar In het elan van een samenspel of -zang spreekt de ziel van de muziek en vinden we een gemeenschappelijke taal. Samen muziek maken is het delen van een moment en een emotie

horizontal break

Namiddagprogramma

In de namiddag kan u deelnemen aan één van onderstaande workshops en vormingen!

Muziek met Klasse

Muziek met Klasse

Muziek met Klasse

Brainstormsessie
Secundair Onderwijs

Mark Erkens ademt en leeft muziek. Hij werkte jarenlang voor de radio, en is docent aan het Lemmensinstituut in Leuven. Op Hart voor Kunsteducatie zal hij met leraren en leerlingen brainstormen over de ideale omkadering bij een klassiek concert. BOZAR organiseert reeds jaren Muziek met Klasse: klassieke concerten voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Maar hoe benader je klassieke muziek met leerlingen? Bereid je hen voor in de klas, of hou je pas nadien een nabeschouwing? Welke klassieke muziek kan leerlingen nu écht boeien? Kom mee dromen, en wie weet verover je wel een gratis concert voor je hele klas!

Pluis het uit

Pluis het uit

Pluis het uit

Koor&Stem
Workshop
Lager Onderwijs

Pluis het uit is een knotsgek multidisciplinair project voor in de klas (tweede graad van het lager onderwijs) en op het podium. Een vruchtpluis wordt meegevoerd door de wind. Ze leidt de leerlingen langs flexibele opdrachten en liedjes. Creatieve klassen kunnen het verhaal laten uitgroeien tot een voorstelling.

Community Opera

Community Opera

Community Opera

Howard Moody (GB)
Workshop
Lager Onderwijsbr />

Howard Moody werkte in opdracht van De Munt samen met lagere scholen uit het Brusselse. Met een groep leerlingen uit sociaal kwetsbaar milieu maakte hij een opera – Sindbad – die in De Munt werd opgevoerd. Of hoe je opera toch beklijvend kan maken voor leerlingen.

Creatieve geluidskunst

Creatieve geluidskunst

Creatieve geluidskunst

De Notenboom
Workshop
Alle niveaus

Muziek is overal om ons heen. Tal van materialen kun je prima gebruiken om zelf muziekinstrumenten te maken. In deze workshop leren we met materialen exploreren, worden zelf muziekinstrumenten ontworpen, wordt met instrumenten geëxperimenteerd en worden creatieve muziekstukjes gemaakt. Geen herkauwde popdeuntjes maar wel eigen creaties die intrigeren en inspireren.
Ideaal project om vakoverschrijdend aan de slag te gaan.

Visualisatie van muziek

Visualisatie van muziek

Visualisatie van muziek

Jozef Sercu
Workshop
Alle niveaus

We trappen een open deur in als we zeggen dat muziek op oneindig veel manieren gevisualiseerd kan worden. In deze sessie gaan we op zoek naar de meest originele partituur om muziek van te maken. Alles heeft te maken met waarneming en vertaling.
Een knuffelbeer of een tennisraket, een sinaasappel of een jas, het wordt allemaal een aanleiding om te musiceren. Onderbouwd en systematisch maar met alle ruimte tot creativiteit.

Het visuele orkest

Het visuele orkest

Het visuele orkest

Pjotr Cornelis
Workshop
Alle niveaus

Beeld en muziek worden vaak als aparte disciplines beschouwd. Toch hebben beide kunstuitingen heel wat met elkaar gemeen. Pjotr Cornelis, een jonge illustrator, verdiept zich in de kruisbestuiving tussen het visuele en het auditieve. In deze workshop werk je rond het visuele orkest, en onderzoek je de raakvlakken tussen beeld en muziek.

Musi'X

Musi'X

Musi'X

Michiel Dutre
Workshop
Alle niveaus

Musi’X is een pilootproject dat het deeltijds muziekonderwijs grondig probeert te veranderen. Een creatieve zoektocht naar doe-gericht muziekonderwijs, waarbij AMV en instrument hand in hand gaan. In deze workshop wordt de overstap naar het algemeen onderwijs gemaakt. Hoe kunnen de inzichten van Musi’X ook de muzieklessen op school versterken?

Dans en Kortfilm

Dans en Kortfilm

Dans en kortfilm

Cacao Bleu
Workshop
Alle niveaus

Cacao Bleu maakt experimentele dansfilms met dansers van alle leeftijden. Tijdens deze workshop ervaar je eerst zelf wat het is om in je eigen dansfilm aan te treden. Nadien wordt gereflecteerd over hoe je dezelfde methodieken ook met kinderen en jongeren kan uitwerken.

Dansen Dansen

Dansen Dansen

Dansen Dansen

Dafne Maes
Workshop
Alle niveaus

In deze workshop leer je hoe je als leraar hedendaagse dans onder de aandacht kan brengen bij kinderen en jongeren. Heel concreet, met weinig materiaal het creatieve proces op gang brengen door te spelen met de basiselementen van dans nl. lichaam, tijd, kracht en ruimte. Als tool voor deze workshop gebruiken we de danseducatieve website www.dansendansen.be. Geen enkele voorkennis of danservaring is vereist!

Leerlingen worden gids

Leerlingen worden gids

Leerlingen worden gids

Virus Kunstenproject & Emilio López-Menchero
Rondleiding en vraaggesprek
Secundair Onderwijs

Tijdens Hart Voor Kunsteducatie kan je ook de drie voorjaarstentoonstelling in BOZAR bezoeken. Leerlingen uit verschillende secundaire scholen in Brussel leiden je langs werken uit Ottomaanse, Renaissance of hedendaagse periode. Kies bij inschrijving voor Het Rijk van de Sultan (Ottomaanse portretten), Faces then (Renaissance-portretten) of Faces Now (hedendaagse portretfotografie), en word door leerlingen rondgeleid!
Nadien volgt een boeiend vraaggesprek over identiteit met de Brusselse kunstenaar Emilio López-Menchero!

Vormfrakken

Vormfrakken

Vormfrakken

Kristof Van Gestel
Workshop
Basisonderwijs

Kristof Van Gestel is beeldend kunstenaar en onderzoeker aan de Hogeschool Gent. Tijdens de workshop Vormfrakken vertrek je vanuit een abstracte vorm. Nadien maak je hier een “frak” mee die je kan aantrekken! Deze workshop werd ontwikkeld in samenwerking met De Veerman.

Kunst met kleuters

Kunst met kleuters

Kunst met kleuters

MOOSS
Vorming
Kleuteronderwijs

Kleuters houden van tekenen, schilderen, kleien en knutselen. In deze vorming willen we een stap verder gaan en je helpen om kleuters in contact te brengen met de kunstwereld. We onderzoeken op een actieve manier de vraag hoe je kleuters kan betrekken bij kunst en hen er zinvol mee kan laten bezig zijn. We werken rond bekende kunstenaars zoals René Magritte,Panamarenko of Pierre Alechinsky.

Kunstenbad

Kunstenbad

Kunstenbad

Roos Lauwaert
Workshop
Basisonderwijs

Kunstenbad is een pilootproject in het kader van de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Meer bepaald verrichten we onderzoek naar de domeinoverschrijdende initiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar.

Kunst als ervaring

Kunst als ervaring

Kunst als ervaring

Marie-Thérèse Van de Kamp(NL)
Workshop
Secundair onderwijs

Duik met je leerlingen in een kunstwerk, en laat hen zelf een artistiek proces doorlopen. Marie-Thérèse Van den Kamp gaat met haar leerlingen ervaringsgericht te werk in de kunstlessen. Op die manier worden kunstenaar en kunst van binnenuit ontleed, en krijgen de leerlingen zelf inzicht in het artistieke maakproces.

Stretch je taalspier!

Stretch je taalspier!

Stretch je taalspier!

Carmien Michels
Workshop
Alle niveaus

Laat je tong rollen en zet je keel open, want met je stem kan je zo veel meer! Hoe kan je expressief vertellen? Hoe gebruik je taal om de aandacht van kinderen te grijpen én te houden? En moet dat allemaal in het Nederlands, of verzinnen we gewoon een nieuwe taal?

Hiphop-poëzie

Hiphop-poëzie

Hiphop Poëzie

Jeugd en Poëzie
Workshop
Secundair Onderwijs

Wat hebben Shakespeare, Eminem en Rihanna met elkaar gemeen? Ze hebben het alledrie over de liefde. Stoer, pril, verdrietig, vurig, … liefde is een gevoel waar veel jongeren mee flirten en worstelen. Hoe leggen we deze gevoelens in woorden zonder dat er clichés komen bovendrijven? In deze workshop vergelijk je je favoriete songs met klassieke liefdesgedichten en experimenteer je zelf met metaforen.

Out of the Box

Out of the Box

Out of the Box

KAMO vzw
Vorming
Basisonderwijs

Ontdek vanuit spontaan spel hoe alledaagse voorwerpen barsten van verhalen. Geef je over aan volledig avontuur. Verras jezelf. Leer durven zonder denken. Beleef plezier aan improviseren, verbinden en associeren. En vooral: durf spelen!

Face On/Off

Face On/Off

Face On/Off

Artforum
Workshop
Secundair Onderwijs

Zie jij ook verhalen ontstaan als je naar beelden kijkt? Wil jij ook met een frisse blik kijken en portretten leren maken die iets uitstralen? Laat je dan onderdompelen in de wereld van de fotografie. Je smartphone of tablet wordt je werkinstrument. Wat zie je? We observeren en fotograferen erop los, en komen tot eigenzinnige portretten die je digitaal kan versturen en delen.

Creatine - Mediawijsheid

Creatine - Mediawijsheid

Creatine - Mediawijsheid

Piazza Dell’Arte
Workshop
Alle niveaus

Creatine focust op talentontwikkeling en creativiteitsbeleving: onder professionele begeleiding maak je kennis met artistieke good practices, methodiekentraining én krijg je de nodige theoretische omkadering mee. Met Creatine kan je zoveel mogelijk experimenteren met zo min mogelijk grenzen; een echte eye-opener!