Wat is goud waard?

Wat is goud waard?

In de wereld is goud een metaal met een grote waarde. Goudmijnen en goudstaven zijn altijd erg gewild. Iedereen wil graag iets van goud hebben. Maar hoeveel is goud nu waard? Hoeveel euro is je gouden ring waard als je hem gaat verkopen? Wat is meer waard? Een goudstaaf of een goud klomp uit de goudmijn?

Monetaire waarde

In de wereld wordt goud als geld beschouwd. Het is een ruilmiddel dat al 5000 jaar als ruilmiddel gebruikt wordt in de hele wereld. Het papieren geld en muntgeld zijn een soort vervanging voor het goud. Maar het ‘’echte’’ geld en de handel daarmee is toch wel de goudmarkt. Goud verliest nooit zijn koopkracht. Er kan immers geen goud worden bijgedrukt. Hoogstens wordt er meer goud gedolven waardoor de goudvoorraad vergroot wordt. De waarde van goud kan worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid papiergeld en muntgeld dat in omloop is gekoppeld aan het gewicht van de goudvoorraden van de nationale banken en de privé voorraden. Hierdoor ontstaat de goudkoers. 

Commerciële en culturele waarde

De waarde van goud hangt ook af van de commerciële en culturele waarde die mensen met een verschillende cultuur eraan geven. Je kunt hierbij denken aan de gouden ring die nog van je opa is geweest of het gouden bord waarvan een koning 300 jaar geleden van gegeten heeft. Voor de ene persoon heeft dit object heel veel waarde voor ander is het niet. De prijs van het goud krijgt hierdoor een toegevoegde waarde. De prijs van het goud hangt ook af van het aanbod van gouden voorwerpen op de markt. Het vraag en aanbod principe.

Karaat

Naast de monetaire, commerciële en culturele waarde hangt de waarde van het goud ook af van de zuiverheid van het goud. Het aantal karaat. Hoe zuiverder het goud, hoe meer je gouden ring waard is. De prijs van 8 karaat goud ligt rond de € 10 per gram, terwijl 23,6 karaat goud een prijs van rond de €30 euro per gram oplevert. Gouden munten zoals gouden tientjes en vijfjes leveren ook heel wat op. Je kunt hierbij denken aan €50 - €100 per stuk. Aan gouden munten zit meer een culturele en historische waarde waardoor de prijs hoger is. Onbeschadigde munten worden niet omgesmolten maar door verkocht aan een verzamelaar of een museum.

Wat is een gouden tientje waard?

Je gouden tientje is ongeveer 10 tientjes waard. Al kan de culturele en commerciële waarde meer zijn. Dit is voor iedereen persoonlijk. Hoe kom je aan je gouden tientje? Welk verhaal zit er achter? Welke herinnering zit er aan vast? Heb je het geld nodig na de verkoop? Dit maakt de prijs voor elk gouden tientje anders.